De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Integrale gebiedsontwikkeling Thorn - Heel

Proces tekening project

Waterschap Peel en Maasvallei

De groep trainees (Rozemarijn, Jacoline, Melchior en Thijs) onder leiding van Sam en Nienke is aan de slag gegaan bij Waterschap Peel en Maasvallei om een nadere uitwerking van een integrale gebiedsontwikkeling in de omgeving van de Limburgse dorpen, Thorn, Wessem, Panheel en Heel te maken. Deze integrale gebiedsontwikkeling is ingezet in het kader van 3 investeringsprogramma's (van het waterschap), namelijk beekherstel, dijkversterking en de inrichting van een retentiegebied.

De projecten binnen deze programma's vertonen raakvlakken met elkaar en door deze integraal op te pakken deed zich de kans voor om het bestaande gebrekkige en verouderd watersysteem ‘door te lichten' en toekomstbestendig en duurzamer te maken. Kansen op het gebied van watersysteem, waterkeringen, recreatie, cultuurhistorie en agrarische doelen zullen in deze studie gecombineerd worden.

Wij worden als groep uitgedaagd om op basis van eerder gedane studies een onafhankelijk advies te geven over wat de beste kans is voor de herontwikkeling van het beek- en dijksysteem in dit gebied. Vervolgens gaan we een deel van deze kansen verder tot in detail uitwerken. Hierbij worden we door de opdrachtgever uitgedaagd buiten de kaders van het waterschap te denken en een voor het waterschap "prikkelende" variant uit te werken, waarin de functies van beken, dijken en andere doelen gecombineerd worden.

Projectteam en opdrachtgever

De trainees die aan het project werken:
•Sam Fiers (WPM), Projectleider
•Nienke Lips (WPM), Projectleider
•Jacoline van Loon (Waterschap Rivierenland)
•Melchior Polwijk (Dunea)
•Thijs IJpelaar (Waterschap Aa en Maas)
•Rozemarijn Neefjes (RIWA)

Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei

Dit project wordt uitgevoerd van juli - september 2016


Rebuild by Design Thin...overzichtVerkenning voor een in...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.