De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Mission Biomimicry

Waterschap Vallei en Veluwe

"Biomimicry is een innovatie methode die zoekt naar duurzame oplossingen voor menselijke uitdagingen door het imiteren van beproefde patronen en strategieën uit de natuur"

De natuur doet al 3.8 miljard jaar aan onderzoek en ontwikkeling, vanuit dit opzicht is de gedachte ontstaan dat het Waterschap van de natuur kan leren. In dit project bekijken we wat Biomimicry kan betekenen voor Waterschap Vallei en Veluwe. Het doel van het project is om een selectie van bedrijven in beeld te brengen die al actief zijn met Biomimicry om te inspireren. Daarnaast is het doel te kijken waar de denkwijze van Biomimicry aansluit bij de Toekomstbeelden en het Waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe. Tevens onderzoeken we welke planten of organismen uitblinken in het zuiveren van water om een concept ontwerp te ontwikkelen voor de nabehandeling van effluent.

"Waterfabriek Wilp" en "Zuiveringskas de Glind" zijn twee projecten van Waterschap Vallei en Veluwe die we in dit traineeproject zullen gebruiken als casus voor de nabehandeling van effluent. Bij de waterfabriek focust men op de ontwikkeling van de zuivering van de toekomst en voor de zuiveringskas loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek voor het nabootsen van een moeras voor het zuiveren van water. Beide projecten hebben te maken met strenge lozingseisen, omdat het effluent geloosd zal worden op KWR lichamen. Voor beide projecten verwacht men moeilijkheden bij het halen van deze eisen, in dit project gaan we daarom opzoek naar oplossingen in de natuur voor effluent polishing. Dit doen we door vragen te stellen als: "hoe neemt de natuur nutriënten op?" en "hoe neemt de natuur water op?".

Projectteam

Kim Dieleman, Waterschap Vallei en Veluwe
Cirsten Zwaagstra, Bioclearearth
Andrej Fedorovskij, Waterbedrijf Groningen
Vincent de Looij, Waterschap Noorderzijlvest
Rogier Hardeman, Waterschap Limburg

Dit project wordt uitgevoerd van januari - april 2017.


Waterbewuste Amsterdam...overzichtWaterkwaliteits-app om...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.