De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Ontwikkelen monitoringsplan infiltratievoorzieningen

Project Gemeente Utrechtse Heuvelrug infiltratievoorzieningen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Joost Nelissen, Trude Rutgrink, Duco Driessen, Kris Spierings en Esther Dieker voerden dit project uit voor de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het doel van het project was: het ontwikkelen en realiseren van een monitoringsplan voor bestaande infiltratievoorzieningen.

De aanleiding

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug liggen verschillende infiltratie-voorzieningen. Hier gaat het regenwater via een IT-riool of infiltratiekratten de bodem in naar het grondwater. Dit voorkomt wateroverlast en vult het kostbare grondwater in de gemeente aan.

De kwaliteit van het grondwater is echter kwetsbaar en moet ook, met het geïnfiltreerde regenwater erbij, goed blijven. Daarom hebben verschillende partijen op de Utrechtse Heuvelrug, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een convenant afgesloten. Dit convenant stelt dat een monitoringsplan opgesteld moet worden voor het infiltreren van regenwater.

De trainees hebben dit plan opgesteld in 11 vrijdagen. Hierbij zijn ze uitgegaan van het principe ‘volg de druppel', dat ze zelf ontwikkeld hebben. Op iedere meetlocatie is gekeken naar de weg, die het regenwater aflegt naar het grondwater en aan de hand daarvan zijn meetlocaties en te meten stoffen bepaald.

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een projectplan en tijdsplanning. Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

  • Een literatuuronderzoek naar wetgeving rond infiltratievoorzieningen, de waterkwaliteit in infiltratievoorzieningen en het effect van deze voorzieningen op de bodem en de grondwaterkwaliteit.
  • Het interviewen van experts over het meten van (grond)waterkwaliteit en monitoren van trends hierin, en over de praktische invulling van de meetlocaties.
  • Bepalen waar, hoe vaak en op welke stoffen gemeten moet worden.
  • Praktische invulling van dit meetplan; het aansturen van de aannemer om putten te plaatsen en het ingenieursbureau voor het plaatsen van peilbuizen en doen van metingen.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector. De aanpak, waarbij het principe ‘volg de druppel' is gebruikt, werd als zeer vernieuwend ervaren.

Het volgende opgeleverd aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug:

  • Een literatuurstudie over de wetgeving rond infiltreren van regenwater.
  • Een monitoringplan voor 3 bestaande infiltratievoorzieningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in Doorn en Leersum, met daarbij: Een nulmeting voor ieder meetpunt, waaronder: 5 nieuwe peilbuizen, 3 monsternameputten en een puttenboek met daarin alle meetlocaties
  • Een blauwdruk voor een artikel in een vakblad.
  • Voorzet voor een studie naar het effect van lavabedden onder infiltratie voorzieningen.

Update 2017

De aanpassingen die zijn bedacht voor de fysieke buitenruimte zijn uitgevoerd (putten zijn aangelegd). Dit is tevens verankerd in het assetmanagement van de gemeente.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Joost Nelissen, Trude Rutgrink, Duco Driessen, Kris Spierings en Esther Dieker.

Dit project is uitgevoerd bij Gemeente Utrechtse Heuvelrug januari-april 2012


Is droogte eigenlijk w...overzichtHemelwaterafvoer Struc...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.