De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

MVO bij Waterbedrijf Groningen

Projectgroep WBG Pompostation Onnen

Waterbedrijf Goningen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt een steeds belangrijker onderwerp in Nederland. Zo ook bij waterbedrijf Groningen. Al lange tijd geleden is het waterbedrijf gestart met een transitie naar MVO- bedrijf. Er lopen diverse initiatieven, aangejaagd door duurzaamheidambassadeurs.

Wij gaan een extra impuls geven aan de transitie door de huidige situatie goed in de beeld te krijgen en te zoeken naar kansen voor het vervolg. We gaan dit doen door bedrijfsbreed interviews te houden. Hiermee kunnen we een gap analyse maken; wat is het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie op gebied van MVO? Een belangrijk speerpunt hierbij is gedragsverandering. We zullen daarom ook naar de zachte aspecten binnen de organisatie kijken, zoals bedrijfscultuur en kennis van het begrip MVO.

Met de gap analyse kan een vervolg gegeven worden aan de inbedding van de MVO in de processen van het drinkwaterbedrijf. Met het enthousiasme en de initiatieven van de medewerkers zijn zij de belangrijkste succesfactor voor het vervolg! We hopen hier met onze frisse blik aan te kunnen bijdragen!

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam
Andrej Fedorovskij (Projectleider), Waterbedrijf Groningen
Florine Gongriep, Ministerie van I&M
Douwe Terpstra, Gemeente Barneveld
Floor Speet, Waternet

Opdrachtgever
Mark Schaap, Waterbedrijf Groningen

Dit project wordt uitgevoerd van juli - september 2016


To beheer or not to be...overzichtKazernekwartier Venlo


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.