De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Natuurbrand preventie waterwingebieden

Projectgroep Brabant Water

Brabant Water

In de waterwingebieden van Brabant Water ligt de infrastructuur voor grondwaterwinning. Dit zijn vaak bosrijke natuurgebieden. Bovengrondse infrastructuur zoals stroomvoorzieningen zijn belangrijke schakels voor het proces van drinkwaterzuivering. Deze elementen zijn kwetsbaar bij een natuurbrand. Er bestaat een risico op beschadiging of uitval.

Enkele jaren geleden zijn in Zuidoost Brabant, grote natuurbranden ontstaan en grote delen bos vernietigd. Voor de waterwingebieden is behoefte aan het beheersen van het risico op uitval als gevolg van natuurbrand. Het vergroten van bewustzijn van zowel interne bedrijfsvoering als externe hulpdiensten zoals brandweer is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Brabant Water beschikt over een ruwwaternetwerk wat mogelijk kan worden ingezet bij natuurbranden in de directe omgeving van een waterwingebied. Hier liggen ook kansen voor verbetering.

Dit project is gericht om de risico's in kaart te brengen en te vertalen naar een advies voor inrichting en communicatie. Daarnaast worden er richtlijnen voorgesteld voor de inrichting van voorzieningen om risico's op uitval in geval van natuurbrand te beperken.

Projectteam en opdrachtgever

De trainees die aan het project werken:
•Friso Hofstra (Brabant Water), Projectleider
•Peter Hopman (WDO Delta)
•Olle de Geest (Unie van Waterschappen)
•Michiel Feijt (Provincie Zuid-Holland)

Opdrachtgever: Brabant Water

Dit project wordt uitgevoerd van juli - september 2016


Brandkranen: Wat moet ...overzichtRebuild by Design Thin...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.