De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Escaperoom

NWT project samenwerkingsverband IJssel-vechtdelta: Escaperoom

Samenwerkingsverband IJssel-Vechtdelta

Escaperooms zijn razend populair en her en der in ons land worden ze zelfs ingezet door overheden. Ook het samenwerkingsverband IJssel-Vechtdelta  ziet het concept wel zitten. Een groep trainees van het Nationaal Watertraineeship werd gevraagd om uit te zoeken hoe je een leuke en spannende escaperoom kunt maken die de spelers tegelijkertijd aanzet tot nadenken over de effecten van klimaatverandering.

Het samenwerkingsverband IJssel-Vechtdelta  bestaat uit waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen. Het Deltaprogramma gaf de partners aanleiding tot samenwerken, want de IJssel-Vechtdelta is kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het waterschap, de gemeenten en de provincie werken al samen aan klimaatadaptieve maatregelen, maar uiteindelijk zal iedereen een steentje moeten bijdragen. Ook inwoners. Maar hoe betrek je hen hierbij?

Groot bereik voor bewustwording

Een middel dat mogelijk bijdragen aan meer klimaatbewustzijn is een escaperoom. “In het nieuws horen mensen wel over de klimaatverandering”, zegt Marieke.  “Maar tot er écht iets misgaat, blijft het een ver-van-hun-bed-show. Door hen in een speelse setting de gevolgen van de klimaatervaring te laten ervaren, zijn zij meer geneigd om te reflecteren op mogelijke maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Door bijvoorbeeld tegels in de tuin te vervangen voor groen kan iedereen ervoor zorgen dat hemelwater bij piekbuien sneller een weg naar de ondergrond vindt.”

Professionele bouwers van escaperooms legden de traineegroep uit dat je escaperooms op een vaste locatie hebt, maar je ook mobiele escaperooms en pop-up escaperooms. Marieke: “Wij kwamen tot de conclusie dat een mobiele escaperoom, bijvoorbeeld in een busje, het meest geschikt zou zijn. Escaperoombezoekers komen meestal uit de directe omgeving en doordat je een busje makkelijk kunt verplaatsen, heb je toch een groot bereik. Je kunt hem dan doelgericht op specifieke locaties inzetten en het is prima mogelijk om hem met meerdere partners samen gebruiken. Dat laatste vinden we een voordeel, want hoe vaker de escaperoom wordt ingezet, hoe meer bewustzijn er gecreëerd wordt.”

Relevante verhaallijn

Door allerlei puzzels op te lossen, vind je binnen escaperooms de code waarmee je – hopelijk binnen de tijd - kunt ontsnappen. “De escaperoom die wij in gedachten hebben,  duurt een kwartiertje”, zegt Marieke. “In de bus krijgt de spelersgroep bijvoorbeeld te maken met hitte, droogte, wateroverlast en misschien zelfs met een dreigende  dijkdoorbraak. Special effects in de ruimte kunnen de ervaring nog versterken. Heel belangrijk is dat de spelers creatief samenwerken. Ze moeten bijvoorbeeld opzoeken hoe hoog het water komt als de dijk doorbreekt en ze moeten het noodpakket uitpakken om met de letters op elk voorwerp een woord te vormen dat weer leidt tot de volgende aanwijzing.”

Positieve reacties

Het idee om een mobiele escaperoom te ontwikkelen die door  verschillende partners ingezet kan worden, werd positief ontvangen. Communicatieadviseur Herald van Gerner bij  Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Dit concept zou binnen ons bestaande communicatieprogramma meteen toegepast kunnen worden. Een mooie manier om jong volwassenen te bereiken. En via hen ook weer hun ouders bijvoorbeeld.”

De lastigste vraag… budget

Dit enthousiasme wil nog niet zeggen dat de escaperoom binnenkort rondrijdt. Marieke: “Het samenwerkingsverband gaat niet verder in deze vorm, dus als waterschap nemen we nu het voortouw. We onderzoeken momenteel of we kunnen samenwerken met de Climate Campus in Zwolle. Ook hebben we contact met Hogeschool Windesheim  in Zwolle. Hier hebben studenten ICT en mbo-studenten grafische vormgeving al vaker escaperooms gebouwd. Zij hebben dus al enige ervaring en vinden dit een mooie opdracht. Maar voordat zij aan de slag kunnen, is het toch wel zaak dat we samen met geïnteresseerde gebiedspartners het budget van zo’n € 45.000,- realiseren. Dat is een uitdaging waar we in elk geval niét aan ontsnappen.”

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marieke Wit. U kunt mailen naar mariekewitwdodelta.nl of bellen naar 088 - 233 14 65.


Interne risicodialoog ...overzichtFosfaatfilter bij druk...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.