De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Het ontwikkelen van polders in de Senegal Delta

Project Royal Haskoning DHV polder Senegal delta

Royal Haskoning DHV

Erwan Verkaart, Esther Dieker, Wing Hong Wong, Olav Lamme en Sander Post hebben een project uitgevoerd in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Het doel van het project was het ontwerpen van een polder en een bijpassend irrigatiesysteem voor een gebied in de Senegal delta. Het ontwerp moest als leidraad dienen om meerdere gebieden in de delta in te richten als een polder met een irrigatiesysteem. Ook diende het ontwerp goed presenteerbaar te zijn aan de lokale bevolking.

De aanleiding

De leefbaarheid van de Senegal Delta staat sinds de bouw van diverse dammen onder druk. Door de verminderde stroming van de rivier neemt de Typha plant de delta bijna geheel over, waardoor de lokale inwoners geen toegang meer hebben tot de rivier. Daarnaast vormt de Typha een perfecte broedplaats voor malariamuggen, bilharzia en slangen. De rivierbeheerder wil de rivier weer teruggeven aan de lokale bevolking door de uiterwaarden in te polderen en in te richten als landbouwgebied. Parallel aan de studie van Royal HaskoningDHV heeft het traineeproject zich gericht op het ontwerp van een polder en irrigatiesysteem in Mauritanië, waarbij de nadruk lag op een ontwerp waarmee de groei van Typha wordt tegengegaan en het beheer- en onderhoud van het systeem aansluit bij het huidige kennisniveau en het beschikbare materieel in het veld.

Werkwijze

Het project is gestart met een Project Start Up welke heeft geleid tot een projectplan en een tijdsplanning. Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

  • Een literatuuronderzoek naar de mogelijkheden en de uitdagingen van het creëren van polders en irrigatiesystemen in de Senegal Delta.
  •  Het interviewen van experts over de inrichting van watersystemen in Derde Wereldlanden en het beheren en het onderhouden van zulke systemen.
  • Het bedenken van realistische aannames om het gebrek aan data te compenseren.
  •  Het grafisch vormgeven van het ontwerp en het schrijven van een begeleidend rapport.

Resultaat

De volgende producten zijn gepresenteerd aan Royal HaskoningDHV:

  •  Een ontwerp van een polder en een irrigatiesysteem met:

- Een inpoldering van 400 hectares;
- Een ontwerp van een nieuwe primaire dijk;
- Landbouwgrond voor 240 boeren;
- Ruimte voor viskwekerijen;
- Meer dan 40 kilometer aan drainage- en irrigatiekanalen;
- Kunstwerken als inlaten, duikers, stuwen en gemalen.

  •  Een rapport met de beschrijving van het ontwerp en een mogelijk beheer- en onderhoudstrategie die aansluit bij de mogelijkheden in de Senegal Delta.
  •  Een stappenplan om het ontwerpen van meerdere polders te bevorderen.
  •  Een plattegrond van het ontwerp, welke leesbaar is voor de lokale bevolking.
  •  Een 3D-model van het ontwerp, waarbij het ontwerp zichtbaar is vanaf alle mogelijke zichthoeken.

Update 2017

De resultaten van dit project hebben gediend als input voor het grotere project. Op dit moment worden 30 polders gebouwd met de gebruikte input.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Erwan Verkaart, Esther Dieker, Wing Hong Wong, Olav Lamme en Sander Post

Dit project is uitgevoerd bij Royal Haskoning DHV januari-april 2013


Putmanagement: hoe ric...overzichtBetere meldingen, bete...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.