De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Een overstromingsbestendig afvalwatersysteem in Amsterdam Zuidoost

Project Waternet overstromingsbestendig afvalwatersysteem Amsterdam Zuidoost

Waternet

Je zult het misschien niet verwachten, maar Amsterdam Zuidoost is kwetsbaar voor overstromingen. Vanwege haar lage ligging zou het stadsdeel bij een doorbraak van de Lekdijk of de nabijgelegen boezemdijken wel twee meter onder water kunnen staan. Naar aanleiding van het Nationaal Deltaprogramma, heeft Waternet de Deltastrategie Regio Amsterdam opgesteld. Amsterdam Zuidoost is benoemd als één van de aandachtsgebieden in de stad.

De aanleiding

De aanleiding voor dit project is de Deltastrategie Regio Amsterdam, daaruit bleek dat er nog weinig bekend is over het effect van een overstroming op het afvalwatersysteem. De hoofdvraag van dit project is daarom: "Welke maatregelen zijn mogelijk om het afvalwatersysteem in Amsterdam Zuidoost na een overstroming te laten blijven functioneren (met een korte hersteltijd)?".

Resultaat

Uit het project blijkt dat stroomuitval, verstopping van persleidingen door stilstaand afvalwater en schade aan belangrijke gemalen de grootste obstakels vormen voor een snel herstel van het afvalwatersysteem. Na een inventarisatie van mogelijke oplossingen bleek dat veel out-of-the-box-oplossingen niet realistisch waren. De meest kansrijke oplossing is preventief handelen door de toevoergemalen (gemalen gekoppeld aan het persleidingsysteem) waterdicht te maken, in combinatie met alternatieve energiebronnen (zoals generatoren, zonnepanelen of windmolens) om een stroomstoring te omzeilen. Ook is adaptatie na een overstroming is een goede optie. Bij adaptatie wordt het afvalwatersysteem niet extra beschermd tegen een overstroming, maar ligt er een plan klaar om na de overstroming het systeem zo snel mogelijk schoon te maken of een nieuw systeem aan te leggen.

Meer innovatieve oplossingen die nader onderzoek verdienen zijn zuivering in de afvalwaterleidingen met een afbraakmiddel, preventief schoon water in de leiding zetten of circulatie van afvalwater door het gebied door enkele gemalen werkend te houden.
De voornaamste conclusie is dat het belangrijk is om overstromingen op te nemen in het calamiteitenplan voor het afvalwatersysteem. Door hierover na te denken is het overstromen van het afvalwatersysteem geen verassingsscenario meer en kunnen maatregelen worden meegenomen in de aanleg van nieuwe, overstromingsbestendige gemalen en persleidingen.

En nu?

De aanbevelingen voor verder onderzoek zullen binnen Waternet nader opgepakt worden. Daarnaast zullen aanpassingen gemaakt worden in de ontwerpspecificaties voor nieuwe aanleg van het afvalwatersysteem.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Dennis Gardien (Dunea), Floor Speet (projectleider, Waternet), Marijn Korndewal (Waterschap Zuiderzeeland), Nienke Lips (Waterschap Peel en Maasvallei) en Steven Menkveld (Waterschap De Dommel).

Opdrachtgever: Peter Wassenaar, Waternet

"Niet alleen leuk, maar ook goed om jonge, vrije geesten zonder beperkingen of vooroordelen over een onderwerp te laten nadenken" Peter Wassenaar.

Dit project is uitgevoerd bij Waternet juli-oktober 2015


Sturen met Water in de...overzichtPaludicultuur op Het L...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.