De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Paludicultuur op Het Lankheet

Project Unie van Bosgroepen Paludicultuur

Unie van Bosgroepen

Wereldwijd worden natte (veen)bodems drooggelegd voor landbouw, bosbouw en veenwinning. Dit zorgt voor flinke uitstoot van broeikasgassen en het ontwatert aangrenzende, natte natuurgebieden. De vraag naar een alternatieve manier van landgebruik groeit.
Bij paludicultuur (‘natte landbouw') worden gewassen bij een hoge grondwaterstand geteelt. Denk hierbij aan riet, lisdodde en veenmossen. Deze gewassen kunnen ook worden vermarkt: als dakbedekking, isolatiemateriaal of potgrond.

Al lopen er verschillende onderzoeken, de slag naar de praktijk is nog niet gemaakt. Er is behoefte aan meer informatie over kansen en knelpunten. Kan het? Mag het? Wat levert het op?

Wij gingen met deze vragen aan de slag op een perceel op landgoed Het Lankheet, in het Aan de slagnoordoosten van Gelderland. De eigenaren hebben de wens om een ‘showcase' te ontwikkelen op hun landgoed: agrariërs, provincies en andere organisaties kunnen op die manier zien hoe het er uit ziet. De Radboud Universiteit hielp ons met het onderzoeken welke gewassen geschikt zijn. Niet elk gewas kan immers overal groeien! We verkenden ook wat verschillende gewassen opleveren en hoe de wetgeving er momenteel op is ingespeeld.

Wat ligt er nu?

Een verkenning van kansen en knelpunten voor ons én een inrichtingsplan. Hiermee hebben we de eerste stap gezet voor een paludicultuurshowcase op landgoed Het Lankheet. Wie weet lopen we er volgend jaar tussen de veenmossen... Wordt vervolgd!

Update 2017

We lopen (helaas) nog niet op de veenmossen, maar we zijn wel een stap dichterbij gekomen. Na het project is een stagiaire aan de slag gegaan met het vervolg van dit project. De stagiaire heeft een half jaar lang verder uitgewerkt welke gewassen verbouwd kunnen worden. Waarschijnlijk duurt het nog een half jaar voor daadwerkelijk wordt gestart met de uitvoering. Op dit moment moeten o.a. nog de subsidies worden aangevraagd. In de omgeving zijn al wel hydrologische maatregelen getroffen om het gebied natter te maken. Daarnaast is een medewerker van de Unie van Bosgroepen naar een Universiteit in Duitsland gegaan die gespecialiseerd is in paludicultuur om zijn/haar kennis over dit onderwerp te vergroten. Het traineeproject was hier de aanzet voor.

Trainees en opdrachtgever

Organisatie: Unie van Bosgroepen
Trainees: Daan Henkens, Kyra H-u-ang, Ariët Kieskamp, Inge Muhlig, en Peter Smorenburg

Dit project is van juli-oktober 2015 uitgevoerd bij de Unie van Bosgroepen

Unie van Bosgroepen


Een overstromingsbeste...overzichtVergroening van de gel...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.