De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Persoonlijk Leiderschap bij De Dommel

Project icon

Waterschap De Dommel

Persoonlijk leiderschap speelt in op een maatschappelijke ontwikkeling waarin steeds meer flexibiliteit van organisaties en haar medewerkers wordt gevraagd. Daarbij speelt dit thema in op een veranderende positie van waterschappen ten opzichte van hun omgeving; waarin samenwerking met externe partijen zoals gemeenten en burgers belangrijker wordt (grenzeloos organiseren/ netwerkorganisatie). Onder andere deze ontwikkelingen maken dat persoonlijk leiderschap centraal staat in de visie van De Dommel. Met persoonlijk leiderschap beoogt de organisatie een medewerker die eigenaarschap vertoont voor zijn eigen functieuitoefening en de kans grijpt zich zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen. Eigen verantwoordelijkheid wordt hierin zoveel mogelijk gestimuleerd, tevens zijn eigen initiatief en vertrouwen kernwaarden.

Het doel van het project is om uit te zoeken waar kleine aanpassingen in HR-processen kunnen bijdragen aan een breder draagvlak voor persoonlijk leiderschap binnen De Dommel. Uiteindelijk zullen wij dus aanbevelingen/adviezen geven voor mogelijkheden om persoonlijk leiderschap onder de medewerkers van De Dommel nog verder te laten groeien.

Projectteam

Ons enthousiaste projectteam bestaat uit:

  • Thijs Ijpelaar (Waterschap Aa en Maas)
  • Florine gongriep (Ministerie van I&M)
  • Jacoline van Loon (Waterschap Rivierenland)
  • Tom Scholten (Wateropleidingen en Waterschap Vallei en Veluwe)
  • Els van Suijlekom (Waterschap De Dommel)

Opdrachtgever:

Waterschap De Dommel

Dit project wordt op dit moment uitgevoerd en 1 april gepresenteerd.


Kazernekwartier VenlooverzichtHotspotanalyse nieuwe ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.