De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Potentieonderzoek koudelevering uit rivierwaterleiding

Project Dunea koude potentieel

Dunea

Duco Driessen, Esther Dieker, Joost Nelissen, Kris Spierings en Trude Rutgrink hebben voor drinkwaterbedrijf
Dunea onderzocht hoeveel koude potentieel uit de rivierwatertransportleidingen geleverd kan worden.

De aanleiding

Drinkwaterbedrijf Dunea gebruikt de Afgedamde Maas als bron voor haar drinkwater. Dit water wordt in grote leidingen naar het duin getransporteerd, over een afstand van 80 km.

Door koude te leveren zou Dunea bij kunnen dragen aan een duurzame leefomgeving. Levering van koude betekent dat het water in de transportleiding opwarmt. Dit heeft voor Dunea als voordeel dat het water gemakkelijker infiltreert in de Zuid-Hollandse duinen, waardoor de inzet van diep grondwater verminderd kan worden.

Werkwijze

Het project is gestart met een PSU volgens de projectmatig creëren methode. Na het opstellen van het projectcontract zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

  • Opzet van een excelmodel voor de berekening van de koudepotentie.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om koude te winnen, door contact met experts uit verschillende vakgebieden binnen de watersector.
  •  Onderzoek naar de kaders vanuit wet en regelgeving en bedrijfsnormen.
  •  Uitrekenen van de theoretische besparingspotentiëlen en opwarming van het water in de leiding voor verschillende potentiële afnemers.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en genodigden binnen Dunea. Na de succesvolle presentatie heeft een discussie plaats gevonden over de mogelijkheden voor Dunea en eventuele vervolgonderzoeken.

Behalve het rapport is ook een excelmodel opgeleverd. In dit model hebben de trainees verschillende knoppen gebouwd, waardoor de gebruiker het effect van bijvoorbeeld rendement van de koudewisselinstallatie kan bekijken.

Update 2017

Het project is helaas in de lade beland. Het onderwerp bleek destijds niet relevant te zijn voor Dunea. Trude werd onlangs benaderd, omdat ze nu toch wel verder willen met koude-warmte opslag.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Duco Driessen, Esther Dieker, Joost Nelissen, Kris Spierings en Trude Rutgrink

Dit project is uitgevoerd bij Dunea juli-oktober 2012


Bodemdaling in relatie...overzichtVerbetervoorstel de le...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.