De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Power to X

Aveco de Bondt

Met het project Power to X kijken we naar de mogelijkheden om energie op te slaan met behulp van water, en dan wel in de vorm van warmte opslag in de bodem of door waterstof te maken.

Achtergrond

Er wordt flink geïnvesteerd in het opwekken van groene stroom, van particuliere zonnepanelen tot grootschalige windmolenparken. Toch wordt nog maar een klein percentage van de stroom in Nederland groen opgewekt. Dit komt onder andere omdat het duurzaam opwekken van energie geen continu proces is maar met pieken en dalen gaat. De wind en de zon hebben helaas geen aan-en-uit knop. Dit betekent dat er tekorten maar ook overschotten aan groene energie ontstaan. Om groene energie echt in de lift te krijgen zullen we dus moeten nadenken over de opslag van energie.

Met het project Power to X kijken we naar de mogelijkheden om energie op te slaan met behulp van water, en dan wel in de vorm van warmte opslag in de bodem of door waterstof te maken. Naast de mogelijke technieken is met name ook de economische haalbaarheid van belang. Er liggen heel wat innovatieve ideeën op de plank maar hoe kunnen we het haalbaar maken voor commerciële bedrijven om deze ook daadwerkelijk te gaan bouwen?
Om deze vraag te beantwoorden zijn we met drie teams aan de slag gegaan die elk naar de volgende onderwerpen hebben gekeken:
1.Warmte opslag in de bodem
2.Productie en inzetbaarheid van waterstof
3.Lokale watervoorziening uit regenwater in de wijk
Van elke onderwerp is gekeken naar de technische en economische haalbaarheid; wat zijn de voorwaarden? kosten? Baten? Risico's? Deze resultaten moeten uitwijzen waar en wanneer welke technieken haalbaar zijn om toe te passen.

Resultaat

Tijdens het project hebben we ons gericht op een case study voor een nieuwe woonwijk in de omgeving van Nieuwegein. Hier moet het gaan gebeuren: een woonwijk volledig op groene stroom met behulp van slimme opslag van energie! Het doel is om dit hier daadwerkelijke te realiseren. Tot dusver worden de resultaten door de betrokken partijen goed ontvangen en gaan we door naar de volgende fase.

Het positieve nieuws is dat volgens de meeste inschattingen de overschotten over het gehele jaar gezien groter zullen zijn dan de tekorten. Als deze energie daarom op een goede, duurzame manier kan worden opgeslagen, is het mogelijk om complete woonwijken volledig te voorzien van duurzame energie, zelfs zonder deze op het reguliere energienet aan te sluiten.
In dit project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om water te gebruiken om energie op te slaan binnen een woonwijk. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de technische maar ook de economische haalbaarheid omdat de boost in innovatie zal moeten komen uit grote investeringen vanuit de commerciële sector.

Uitdaging

Om volledig over te gaan op groene stroom moeten er innovatieve oplossingen komen om energie tijdelijk op te slaan, of deze energie te benutten voor andere behoeften zoals transport en warmte. Binnen dit project worden de mogelijkheden onderzocht om energie lokaal op te slaan met behulp van water.

Projectteam

Anne Spoor, Luc Ponsioen, Sophie Hendriks (projectleiders, Aveco de Bondt)
- Marloes van Nifterik, Merel Hondebrink, Arnoud van Spronsen, Rogier Pronk

- Biense Hoogland, Kim Dieleman, Rozemarijn Neefjes

- Luytzen Woudstra, Mandy van Kouwen, Noortje Dekkers


Succesvol samenwerken?...overzichtCirculaire Economie bi...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.