De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Internationale profilering van de Nederlandse watersector

Project NWP profilering Nederlandse watersector

NWP

Judith Coenen, Lodewijk Biemond, Maarten Slot en Erik Raaijmakers voerden dit project uit voor het
Nederlands Water Partnership (NWP) te Den Haag. Het doel van het project was: een advies geven over hoe
Nederlandse wateropleidingen de watersector kunnen ondersteunen.

De Nederlandse watersector heeft een sterke positie op de internationale watermarkt, maar wil deze versterken. Om deze positie te verduurzamen zijn professionals nodig met de juiste competenties. Nederlandse wateropleidingen kunnen de watersector ondersteunen om de internationale positie te verduurzamen, door samenwerking met relevante landen en netwerken aan te gaan. De vraag is dan ook hoe Nederlandse wateropleidingen de watersector kunnen ondersteunen om de internationale ambities waar te maken. Nederland kan zich daarbij profileren als hét land om een wateropleiding te volgen.

Elf weken lang hebben de trainees aan een advies ofwel strategie gewerkt voor het internationaliseren van Nederlands wateronderwijs. Hiervoor hebben zij interviews gehouden met werkgevers, opleidingsinstituten en enkele organisaties. Tijdens de interviews kwamen knelpunten, wensen en oplossingen naar voren die gebruikt zijn ter onderbouwing van het advies.

Werkwijze

Na een aantal besprekingen bij het NWP zijn het projectplan en plan van aanpak werden opgesteld. Om tot een goed advies te komen zijn de trainees vervolgens interviews gaan houden met:

  • Coördinatoren van NWP landenplatforms om meer inzicht te krijgen in hoe de internationale watermarkt in elkaar steekt.
  • Universitaire en HBO onderwijsinstellingen om te analyseren waar knelpunten en wensen liggen van de onderwijsinstelling, maar ook voor de ‘internationale student.'
  • Enkele werkgevers om te kijken waar mogelijkheden en kansen liggen in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Vervolgens is een analyse gemaakt van de uitkomsten van de interviews om tot een strategie te komen.

Resultaten

Uit de resultaten zijn zes mogelijke oplossingen naar voren gekomen. Deze zijn vervolgens verder uitgewerkt om de haalbaarheid en meerwaarde te beoordelen. De volgende twee oplossingen zijn uitgekozen:

  • Internationaal Watertraineeship: dit programma zal zich richten op pas afgestudeerden om zich op de internationale markt te profileren. De afgestudeerden gaan voor een internationale werkgever werken en promoten op deze manier de Nederlandse watersector en onderwijs.
  • Kenniscentrum voor studenten: in het kenniscentrum worden stage- en afstudeeropdrachten aangeboden bij internationale werkgevers.

Deze oplossing kan opgezet worden wanneer onderwijs kennis maakt met de landenplatforms van het NWP. Samen tot een gezamenlijke idee en strategie komen is een Must. Beide oplossingen bieden een methode om de communicatie tussen werkgevers en onderwijs te verbeteren en de bekendheid van het Nederlands wateronderwijs en watersector in de internationale markt te stimuleren. Wanneer opgezet zullen beide oplossingen een meerwaarde bieden voor zowel de werkgever, student, afgestudeerde en onderwijsinstelling.

Opdrachtgever en projectteam

Projectteam: Judith Coenen, Lodewijk Biemond, Maarten Slot en Erik Raaijmakers

Dit project is uitgevoerd bij NWP januari-april 2012


Visie voor Polder Nieu...overzichtIs droogte eigenlijk w...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.