De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

ArchiSpel: het ontwikkelen van een serious game

Erasmus Universiteit Rotterdam

Ellen Minkman, Evert Jan Dijk, Karst Oosterhuis, Amy Maduro en Merijn Janssen voerden dit project uit voor Deltares. Het doel van het project was om een serious game te ontwikkelen dat governance-vraagstukken  bespreekbaar maakt.

De Marker Wadden is een interessant ‘Building with Nature'-project en dankbaar studie object voor governance-onderzoekers. Eén van de vragen die onderzoekers van Deltares hebben, gaat over de overgangsfase van het aanleggen van de eilanden en het beheer ervan. Is men zich bewust van alle onzekerheden die het beheren met zich mee brengt? Kan men effectief kan inspelen op onvoorziene situaties? En welke governance- theorieën zouden gebruikt kunnen worden
om dergelijke vragen te duiden?

Om het gesprek daarover te kunnen voeren met de direct betrokkenen en creatief denken te stimuleren, hebben wij het spel ontwikkeld. Dit ‘ArchiSpel' gaat over een vergelijkbare situatie, maar niet de Marker Wadden zelf. Deelnemers worden dan niet gehinderd door bestaande gevoeligheden. Het spel heeft als doel beleidsmakers bewust te laten worden
en aan het denken te zetten.

De trainees hebben dit spel in 11 vrijdagen ontwikkeld m.b.v. de ontwerpmethode van Prof. Dr. Arwin van Buuren (EUR).

Resultaten

In het spel wordt een situatie geschetst, we hebben daarvoor een landkaart ontwikkeld. Een spelleider kent het spel en zorgt ervoor dat het gesprek op de juiste wijze gevoerd wordt aan de hand van een bijgeleverde  beschrijving. Verder zijn er rolbeschrijvingen voor de deelnemers die de kaders schetsen waarbinnen de deelnemer het spel speelt. Er is een variatiekaart per deelnemer. Dit is een willekeurig element of opdracht voor elke deelnemer die ervoor zorgt dat elke situatie uniek is.

De casusbeschrijving is voor elk spel hetzelfde. Hierin wordt de situatie van het eiland, Archipel en zijn omgeving geschetst. Per ronde wordt er een scenario gespeeld. Een scenario is een situatie die zou kunnen gebeuren. De bedoeling is dat de deelnemers vanuit hun rol samen een oplossing vinden in het geschetste probleem of kans.Nadat het spel is afgelopen volgt het belangrijkste onderdeel: de reflectieronde. De spelleider geeft een introductie in governance-theorie en duidt daarmee het gesprek dat over het scenario gevoerd is: wat kunnen we hiervan leren? Vervolgens wordt het gesprek gevoerd met de deelnemers wat hun ervaringen zijn en wat ook mogelijke oplossingen geweest waren. Hoe gaat het in de samenwerking met alle
partners, wie neemt welke verantwoordelijkheid, wie beslist, wie betaalt.

Dit alles geeft beleidsmakers inzicht in, tot nu toe onvoorziene, situaties bij de Marker Wadden op hoe ze adaptief beheer van Building with Nature kunnen
begrijpen en vervolgens zelf organiseren.

Alle materialen (spelbord, rol-, scenario- en casusbeschrijvingen en spelhandleiding) zijn overgedragen aan Deltares. Ook zijn een wetenschappelijke poster en procesverslag opgeleverd.


Ecologie Grote Wateren...overzichtSuccesvol samenwerken?...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.