De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Succesvol samenwerken? We appen!

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Om de 200.000 bewoners van de Krimpenerwaard en Lopikerwaard ook in de toekomst te verzekeren van droge voeten, moet de dijk langs de Hollandsche IJssel worden versterkt. In 2015 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) opgestart en begonnen met de verkenningsfase, die inmiddels is afgerond.

De a2Results app en KIJK

Tijdens deze verkenningsfase heeft het Integraal Projectmanagement-team (IPM-team) van het project, bestaande uit zowel medewerkers van HHSK als externe adviseurs, gebruik gemaakt van de zogenaamde a2Results app. Deze app maakt gebruik van zeven succesfactoren die de basis vormen van een duurzame en succesvolle samenwerking. Met behulp van de app wordt de samenwerking geëvalueerd op verschillende aspecten van samenwerken (zogenaamde markers). Direct na het invullen wordt aan de hand van het gesprek dat volgt duidelijk welke succesfactoren onderbelicht zijn, en of interventie nodig is. De toepassing van de app is zodanig positief ervaren dat deze ook in de aanstaande planuitwerking- en realisatiefase gebruikt zal gaan worden in samenwerking met een nog aan te stellen aannemerscombinatie.

De projectopdracht

Door de praktijkervaring van de afgelopen 2 jaar zijn er ook een paar belangrijke lessen geleerd rond de toepassing van de app. Aan de traineegroep is door HHSK gevraagd om een advies te geven om deze toegankelijkheid van de app in de volgende fase te verbeteren, op basis van een analyse van het gebruik van de app in de afgelopen 2 jaar. De projectopdracht bestond uit de volgende elementen:
•Een visueel overzicht van de positieve punten en aandachtspunten van de samenwerking van het IPM team tijdens de verkenningsfase van KIJK
•Advies over toepassing van de app in volgende fase van project KIJK
•Een creatieve manier waarop dit advies in de praktijk kan worden gebracht

Resultaten

Uit de analyse is onder andere gebleken dat de (toepassing) van de app toegankelijker moet worden gemaakt: men vergeet de betekenis van de markers en het gesprek over de markers vindt slechts af en toe plaats. Wij hebben een creatieve oplossing voor dit probleem bedacht: de koffietray. De koffietray is gebaseerd op het idee dat de samenwerking onder een koffie- of theemoment besproken kan worden; het is laagdrempelig en de gebruiker wordt vertrouwd gemaakt met de app en de theorie die er achter zit. Er zijn zeven trays: de voorkant van iedere tray is hetzelfde, de achterkant staat voor één van de 7 succesfactoren die de Teamscan kent. Door het beantwoorden van de vragen die op de tray staan wordt iedere gebruiker geprikkeld na te denken over een bepaald onderdeel van de samenwerking, en in gesprek te gaan met elkaar. Dit geldt niet alleen voor gebruikers van de app; ook mensen die de app niet gebruiken kunnen op deze manier praten over de samenwerking. Dit betekent dat de trays ook HHSK-breed en daarbuiten kunnen worden toegepast om mensen kennis te laten maken met de a2Results app.

Projectteam

Manon van Otterloo (HHSK), Bart van de Ven (WBL), Bas Krewinkel (WDO Delta), Lisa Verver (Waterschap Hollandse Delta) en Ilja Kamphuis (APPM)


ArchiSpel: het ontwikk...overzichtPower to X


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.