De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

projectmatig creëren Waterproef

Waterproef

Voor Stichting Waterproef zijn Sven Veldhuis, Quido Hoitink en Frouke Hoogland onder leiding van Martin Wesseling aan de slag gegaan met de vraag: Hoe kan projectmatig creëren (PMC) worden toegepast in een productieomgeving bij Stichting Waterproef? Dit in opdracht van de directeur Janneke Ottens.

Stichting Waterproef is een waterschapslaboratorium, waar elke dag veel monsters worden geanalyseerd. Hierdoor is er veel routinematig productie werk wat moeilijk te combineren is met projecten.
Idealiter gezien zou je graag deelname aan projecten willen vanuit de productieomgeving, omdat er dan al direct vanuit de werkvloer meegedacht kan worden. Hierdoor zijn productiemedewerkers ook meer betrokken en wordt het makkelijker om de uitwerking van deze projecten te implementeren.

Door middel van design thinking hebben de trainees onder leiding van Martin Wesseling uitgezocht wat er nodig is om PMC te gaan toepassen in een productieomgeving. Dit hebben ze gedaan door 32 medewerkers van verschillende onderdelen van Stichting Waterproef te interviewen. Met deze interviews zijn de pains, gains en de behoeften van de medewerkers inzichtelijk gemaakt. Gebaseerd op deze interviews zijn persona's gemaakt om de gegevens te kunnen analyseren.

Resultaten

Uiteindelijk zijn met behulp van de persona's en de interviews door het projectteam 3 adviezen opgesteld om
meer projectmatig te kunnen gaan creëren vanuit een productieomgeving. Deze zijn gepresenteerd aan de hele organisatie. Verder is er een factsheet gemaakt waar deze adviezen in staan verwerkt en nader worden
uitgelegd.

Neem voor meer informatie contact op met Martin Wesseling (M.Wesseling@waterproef.nl)


Handelingsperspectief ...overzichtMaterialengebruik bij ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.