De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Rebuild by Design Thinking

Project Wateropleidingen

Wateropleidingen

In 2012 raasde orkaan Sandy over de regio New York/New Jersey. Ten minste 186 mensen werden gedood, 600.000 huizen waren beschadigd of verwoest en de kritieke infrastructuur in de regio lag op zijn gat. In totaal was er voor 65 miljard dollar aan schade en economische verliezen.

Na het verlenen van noodhulp en herstel van de kritieke infrastructuur sta je vervolgens voor een keuze: ga je herbouwen wat verloren is gegaan of maakt je de verbinding met de toekomst door mitigatie en adaptie van klimaatverandering? Want één ding weet je zeker: dit is niet de laatste ramp.

De federale overheid van de Verenigde Staten koos voor het laatste. En zodra het over water gaat luidt het credo: ‘Bring in the Dutch.' Zodoende werd Henk Ovink door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgeleend als speciaal adviseur van de ‘Hurricane Sandy Rebuilding Task Force' en hoofd van Rebuild by Design. De laatste was een ontwerpcompetitie bedacht door Henk Ovink om de Nederlandse kennis te koppelen aan de regionale context van politiek en ruimtelijke planning met als verbindend element ontwerp. Deze aanpak was uniek doordat interdisciplinair (inter)nationaal talent, verschillende financieringsbronnen in een inclusief samenwerkingsproces tussen overheid, markt en samenleving bij elkaar kwamen.

Rebuild by Design heeft laten zien dat het slimmer en beter kan. Tegelijkertijd staat het niet op zichzelf. De problemen omtrent waterschaarste, waterveiligheid en waterkwaliteit zullen in de toekomst alleen nog maar verder toenemen in impact en frequentie. Rebuild by Design biedt daarbij handvatten om condities te creëren om de ellende van toekomstige crises voor te zijn. Deze verandering gaat niet van de een op de andere dag, maar stap voor stap.

Resultaat

De opdracht van Wateropleidingen voor de vijf trainees is tweeledig. Zij voeren een behoeftenonderzoek uit binnen de watersector naar de wens om te leren van de lessen uit Rebuild by Design. Vervolgens gebruiken zij het resultaat daarvan in het ontwerp van een nader te bepalen methode om het gedachtegoed van Rebuild by Design verder te verspreiden.

Het projectteam bestaat uit:

  • Els van Suijlekom (Waterschap de Dommel)
  • Floor van der Heijden (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
  • Rogier Hardeman (Waterschap Peel en Maasvallei)
  • Tom Scholten (Wateropleidingen, projectleider)
  • Vivian van Nassou (Waternet)

Opdrachtgever: Wateropleidingen

Dit project wordt uitgevoerd van juli - september 2016


Natuurbrand preventie ...overzichtIntegrale gebiedsontwi...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.