De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Samen bouwen aan een dijk van een weg

Projectgroep WDO Delta

WDO Delta

De Provincie Overijssel wil in 2019 de provinciale weg N760 aanpakken vanwege scheurvorming en verzakkingen. Deze weg loopt voor drie trajecten over de Kamperzeedijk die vijf jaar later, in 2024, aangepakt zal worden. Provincie en waterschap trekken het liefst samen op in het versterken van de dijk en het vervangen van de weg, opdat de weg niet twee keer opgebroken wordt: één keer om de weg weer glad te trekken en één keer om de dijk te versterken.

Het is voor elke partij wenselijk dat de twee projecten gecombineerd uitgevoerd worden. Wel zo prettig voor de vele bedrijven en omwonenden die zeker 10 kilometer moeten omrijden wanneer er wegwerkzaamheden zijn. En voor de maatschappij, die liever geen dubbele kosten betaalt. Maar een samenwerking tussen waterschap en provincie vraagt wel een goede afstemming in planning, financiën en technisch ontwerp.

De vraag is: Hoe kunnen de Provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta het proces van samenwerken het beste vormgeven, t.b.v. het onderhoud van de N760 en de dijkversterking Mastenbroek-Zwarte Meer?

Projectteam en opdrachtgever

Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta en Provincie Overijssel is het belang van samenwerking zo groot, dat ze vier trainees invliegen om advies te geven over de samenwerking tussen waterschap, provincie en de omgeving. Met een groen team bestaande uit een techneut en projectleider (David-Jan), omgevingsmanager (Arjen), planvormer (Marijn) en een ervaringsdeskundige op het gebied van werken voor twee overheden (Jasper), willen we een samenwerkingsmodel neerzetten dat als voorbeeld kan dienen voor elk HWBP meekoppelproject.

Aanpak en resultaat

In het traineeproject hebben wij (trainees) de mogelijke samenloop van een dijkversterkingsproject van het waterschap en wegreconstructie van de provincie verkend. We hebben verschillende scenario's opgesteld en zijn daarnaast met de provincie en waterschap in gesprek gegaan over de belangen en wensen. In een door ons georganiseerde interactieve sessie is gezamenlijk met een door ons ontwikkeld afwegingskader bepaald welke scenario's de voorkeur hebben. Beide organisaties hebben aangeven blij te zijn met dit resultaat en verder in gesprek te gaan over de mogelijkheden van de voorkeurscenario's. Het is nu aan de provincie en het waterschap om vervolgstappen te zetten.

Dit project werd uitgevoerd van juli - september 2016

David-Jan heeft de volgende pitch gemaakt om zijn mede-trainees over te halen hem te helpen bij de vraag.


Heel Holland ZaktoverzichtVICOE


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.