De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Samenwerken in een regenboog van persoonlijkheden (copy)

Project Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta

Nadine Edelschaap, Maaike van den Berg, Hidde Schijfsma en Louise de Haas voerden dit project uit voor Opdrachtgever Richard Leurs, Projectmanager bij waterschap Hollandse Delta. Het doel van het project was het analyseren en verbeteren van teamsamenwerking binnen het cluster ‘Watersystemen’. 

Samenwerken met twintig mensen in één team. ‘Lastig’, ‘uitdagend’, ‘gezellig’, ‘wennen’, zijn allemaal woorden die te binnen schieten. Aan het projectteam de taak om de huidige teamsamenwerking te analyseren, een advies op te stellen, dit advies ook direct in de praktijk te brengen en vervolgens de Opdrachtgever van een vervolgadvies te voorzien.

De trainees hebben dit project in 11 projectdagen uitgevoerd. De analyse omvatte de Lencioni metingen, kleurenanalyses en interviews. Dit leidde tot een advies om met een teamcoach aan de slag te gaan en vervolgens een ‘Wie is de Mol?’ spel te spelen voor de teambuilding. De dag is ervaren als een enorm succes door alle teamleden en het team heeft nu een stabiele basis om te samenwerking verder te optimaliseren. 

Resultaten

Het project heeft geleid tot een tweetal resultaten.

Het projectteam heeft als eerste resultaat een rapportage opgeleverd aan de Opdrachtgever. In deze rapportage is de analyse van het gehele team opgenomen op basis van twee Lencioni metingen, kleurenanalyses (DISC, Management Drives, Personal Color en Insights). Vervolgens zijn 19 interviews afgenomen onder de teamleden. Op basis van alle data is het advies meegegeven dat het projectteam ‘het goede gesprek’ aan moet gaan, bij voorkeur onder begeleiding van een professionele teamcoach, om zo alle knelpunten binnen de samenwerking naar boven te kunnen krijgen. Deze sessie heeft plaatsgevonden in de ochtend op 23 september 2019 en is als een groot succes ervaren. Het team heeft actiepunten opgesteld naar aanleiding van het gesprek en kan hiermee verder in de toekomst. Zowel projectteam als Opdrachtgever als team heeft de ochtend als zeer nuttig ervaren en ziet dit als een goede basis om hier verder aan te bouwen.

Het tweede resultaat was de kwartaalbijeenkomst op 23 september 2019. Teamsamenwerking stond centraal deze dag. Na het ochtendprogramma onder begeleiding van de teamcoach heeft het team in de middag een teambuildingsactiviteit gedaan. Het projectteam heeft een ‘Wie is de Mol?’ spel uitgedacht en opgezet, wat ontzettend goed is ontvangen door alle teamleden. Zij noemden het spel goed uitgedacht, leuk, gezellig en ‘doet niet onder aan een professionele organisatie’. Wat een compliment!

Het project is afgesloten met een vervolgadvies aan de Opdrachtgever én met een aftermovie, zodat het cluster nog lang kan nagenieten van een intensieve, leerzame en leuke dag met elkaar.


Betaalbaar droge voete...overzichtHandelingsperspectief ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.