De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Samenwerken met inwoners tijdens hoogwatersituaties

Project Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas

Tijdens een hoogwatersituatie op de Maas worden vanuit het hele waterschap medewerkers ingezet om de dijken van Waterschap Aa en Maas (WAM) te inspecteren. Deze medewerkers hebben dan de rol van dijkwacht. Actuele informatie over de toestand van dijken tijdens hoogwater is zeer belangrijk en achter de waterkeringen wonen vele inwoners met gebiedskennis. Wat zijn de mogelijkheden voor WAM om deze inwoners in te zetten in een hoogwatersituatie?

Als je ervoor kiest om deze burgers in te zetten, hoe organiseer je dit en wat vraagt dit van de organisatie? Hoe ga je bijvoorbeeld om met de kwaliteitsborging van aangeleverde informatie? Met opleiding en aansturing van burgerdijkwachten? Wat zijn geschikte communicatiemiddelen, hoe zit het met verzekeringen en bescherming.

In het project wordt verkend hoe andere organisaties aan vormen van burgerparticipatie doen en hoe andere waterschappen de inzet van dijkwachten hebben georganiseerd. Op basis daarvan volgen een aantal alternatieven die voor WAM geschikt zijn als het gaat om het samenwerken met inwoners tijdens hoogwatersituaties.

Projectteam en opdrachtgever

Thijs IJpelaar
Arjen Francke
Tom Scholten
Friso Hofstra
Rozemarijn Neefjes

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas

Dit project wordt uitgevoerd van januari - april 2017.


Verder met de BRKoverzichtDe Privacy Piraten: Be...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.