De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Strategisch onderzoek inwinning klei

Project Zuiderzeeland Oosterwold

Waternet

Jasper Luiten, Friso Vos de Wael, Stan van den Bosch en Sander Versluis werken gezamenlijk aan het project Strategisch onderzoek inwinning klei bij Waternet. Opdrachtgever Lennaert Zonneveld heeft in de afgelopen jaren opgemerkt dat er vertraging opgelopen werd bij de uitvoering van de dijkversterkingsprojecten van Waternet, omdat de verkrijgbare klei niet aan de gewenste kwaliteitseisen voldeed.

Met het oog op de enorme dijkversterkingsopgave van AGV/Waternet, de overige waterschappen en het HWBP is het aannemelijk dat de vraag naar dijkenklei sterk zal toenemen. De mogelijke sterke toename van de vraag naar dijkenklei wekte bij ons een aantal vragen op: Wat doet de toenemende vraag met de prijs? Is er nog wel genoeg dijkenklei beschikbaar? Moeten er grotere afstanden overbrugd worden om de klei aan te leveren? Is de juiste kwaliteit nog wel beschikbaar? Kan de markt de toenemende vraag wel aan?
Op het onderstaande figuur is ons project schematisch weergegeven.

Brainstorm project WaternetProjectteam en opdrachtgever

De trainees aan het project werken zijn:
Jasper Luiten (HWBP)
Friso Vos de Wael (VP Delta)
Stan van den Bosch (Nelen en Schuurmans)
en Sander Versluis (Waternet)

Opdrachtgever: Waternet

Dit project werd uitgevoerd van januari tot april 2016.


Waterproof WestlandoverzichtVermindering van rontg...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.