De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Symposium operationeel waterbeheer

Project symposium operationeel waterbeheer STOWA

STOWA

Joost Aloserij, Daan Henkens, Jordi van Mook en Ralph Wesseling voerden dit project uit voor de Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Het doel van het project was het in beeld brengen van de behoeften van stakeholders voor de ontwikkeling van kennis omtrent operationele sturing in het waterbeheer.

De aanleiding

Projecten gericht op ontwikkeling en implementatie van operationele sturingstechnieken in het waterbeheer schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo worden modellen en neerslagdata steeds vaker meegenomen in het dagelijkse peilbeheer en kunnen beslissingsondersteunende systemen door goede monitoring en het delen van data steeds beter worden gemaakt. Maar wat is eigenlijk de achterliggende visie bij deze ontwikkelingen? Kunnen we door het delen van kennis en samenwerking niet veel efficiënter innoveren? Op welke hindernissen stuiten de lopende ontwikkelingen, en welke kennis moeten de betrokken partijen ontwikkelen om deze te overwinnen? Met een antwoord op deze vragen kan de STOWA haar onderzoek zo inrichten dat haar werk maximaal aansluit bij de behoeften van de waterbeheerders op dit onderwerp. De trainees hebben in 11 dagen een symposium georganiseerd om deze behoeften in beeld te brengen.

Resultaat

De trainees hebben op 30 september 2014 een symposium georganiseerd om de waterbeheerders, kennisinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen om de behoeften rond de ontwikkeling van kennis van operationeel waterbeheer scherp te krijgen. Zo kan de STOWA de focus voor haar onderzoek bepalen en kunnen de betrokken partijen, door met elkaar in gesprek te gaan, hun bijdrage aan de ontwikkelingen beter vormgeven.

Voorafgaand aan het symposium hebben de trainees door middel van enquêtes en interviews met betrokken specialisten de belangrijkste behoeften bij de waterbeheerders, onderzoekers en marktpartijen bepaald. Het bleek dat men in de technische ontwikkelingen weinig problemen voorzag, maar dat het door het ontbreken van een breed gedeelde visie moeilijk was de ontwikkelingen te coördineren, dat waterbeheerders vaak door hun organisatiestructuur en moeizame (interne) samenwerking moeite hebben met het implementeren van innovaties. Bovendien wordt er nog weinig nagedacht over de gevolgen die de ontwikkelingen op het gebied van operationeel waterbeheer kan hebben voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen stakeholders.

Het symposium was met zo'n 45 deelnemers uit zeer diverse organisaties goed bezocht. Vanwege deze diversiteit en de soms abstracte discussies die er gevoerd moesten worden hebben de trainees ervoor gekozen om te experimenteren met de werkvormen. Geen presentaties met toehoorders in theateropstelling dus, maar interactieve discussies waarin alle aanwezigen hun steentje hebben kunnen bijdragen. De Kerngroep Operationele Sturing van de STOWA heeft met de input van deze dag meer inzicht gekregen in de behoeften van de betrokken partijen en kan nu haar capaciteit gerichter inzetten.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Joost Aloserij, Daan Henkens, Jordi van Mook en Ralph Wesseling

Dit project is uitgevoerd bij STOWA juli-oktober 2014


Watersysteemanalyse Di...overzichtEvaluatie Vaarweg Toez...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.