De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Texel Waterveilig

Project Nelen en Schuurmans 3Di Texel Waterveilig

Nelen en Schuurmans

Het doel van dit project was bijdragen aan de interactieve planvorming met betrekking tot de waterveiligheid op Texel.

De waterveiligheid op Texel wordt gewaarborgd door stevige dijken en duinen. De kans op een doorbraak is klein, maar nooit helemaal uit te sluiten. In 1953 is de zeedijk van de Polder de Eendracht doorgebroken met grote schade en slachtoffers tot gevolg. Naast een goede bescherming door middel van de zeedijken zijn aanvullende maatregelen mogelijk om de gevolgen van een dijkdoorbraak te beperken. Hierbij valt te denken aan aanpassingen in de ruimtelijke ordening en crisisbeheersing.

3Di

Nelen & Schuurmans, adviesbureau op het gebied van wateroverlast, ontwikkelt in samenwerking met het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), het Hoogheemraadschap van Delfland, de TU Delft en Deltares het state-of-the-art overstromingsmodel 3Di. Hiermee kunnen overstromingen onmiddellijk als
een filmpje op de kaart worden gevisualiseerd, zonder te hoeven wachten op trage berekeningen.

Overstromingsscenarios op de interactieve kaart

Met behulp van 3Di zijn filmpjes opgenomen van verschillende overstromingen. Wat als de waddendijk
bij de ene, of bij de andere polder doorbreekt? Wat als we een bepaalde binnendijk versterken, verlagen,
weghalen? En wat is de schade die komt kijken bij een overstroming? Doordat we een interactieve kaart gemaakt hebben, zijn de antwoorden hierop nu voor iedereen beschikbaar. Door op een icoontje te klikken, wordt er een filmpje getoond van de overstroming, inclusief de geschatte schade na 12, 24 en 48 uur. Met deze kaart is het voor HHNKmakkelijker om de Texelaren te laten zien waar je aan moet denken bij een overstroming. Zo kunnen de Texelaren eenvoudiger hun steentje bijdragen aan de planvorming.

Maatregelen om schade te reduceren

Sommige maatregelen liggen helemaal niet voor de hand. Zo kan het zijn, dat een binnendijk verlagen er voor zorgt dat de totale schade verminderd wordt. Om de schade te verlagen, is het op sommige plekken handig te zorgen dat het water wel de ene, maar niet de andere kant op kan.

Dilemma's

Totale schade is echter niet het enige waar rekening mee gehouden moet worden. Bij het kiezen voor een
maatregel, moeten er meerdere afwegingen gemaakt worden. Deze afwegingen hebben wij helder
gedefinieerd, zodat de Texelaren hier ook vat op krijgen.

  • Is het belangrijker het getroffen gebied zo klein mogelijk te houden (met mogelijk grote
    waterdieptes) of het water te verspreiden over een grotere oppervlakte?
  • Bereiden we ons voor op kleine overstromingen, of op de ergst denkbare maar onwaarschijnlijkere
    overstroming?
  • Welk landgebruik heeft de hoogste prioriteit te beschermen bij een overstroming? Natuur of landbouw?

Trainees

Daan Henkens, Kristan Margry, Heike Vincentie en Stan van den Bosch

Dit project is uitgevoerd januari - april 2015. Voor meer informatie/ rapport van het project: dit kan worden opgevraagd.


Decentrale afvalwaterz...overzichtVerbinden van de Finan...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.