De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

To beheer or not to beheer

Project Zuiderzeeland Oosterwold

Zuiderzeeland

Van doe-het-zelf-planologie naar doe-het-zelf-waterbeheer?

Oosterwold wordt de komende decennia ontwikkeld als nieuwe woonwijk van Almere en Zeewolde. Bijzonder aan Oosterwold is dat het gebied zich ontwikkeld op basis van "doe-het-zelf-planologie".

Er ontstaat een lappendeken van verschillende (afval)watersystemen, waarvoor initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn. Hoe beheer je zo'n gebied waarin mensen alles zelf doen en wat zo onvoorspelbaar groeit? Past het traditionele waterbeheer wel bij een gebied met zeer actieve bewoners? Waterschap Zuiderzeeland worstelt met deze vragen.

Vijf NWT trainees hebben de opdracht gekregen om een aantal beheervisies voor Oosterwold te ontwikkelen. Het doel is om binnen het waterschap een discussie aan te openen over de rol van het waterschap met betrekking tot waterbeheer in Oosterwold.

En die discussie is er gekomen, zelfs tot ver buiten het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland! De trainees stellen voor om met een andere bril naar waterbeheer te kijken en vanuit die invalshoek een beheerstrategie te formuleren. Hoe de HEMA het waterbeheer aanpakken? Of Google? Of wat als Oosterwold in de Sahara ligt? In plaats van een rapport hebben de trainees een inspiratieboek met tips, visies en prikkelende plaatjes opgeleverd. Hoe zou jij jouw rol als waterbeheerder in Oosterwold invullen? Kies je voor Google of ga je toch voor het HEMA scenario?

Projectteam en opdrachtgever

De trainees die aan het project gewerkt hebben zijn:
• Melchior Polwijk (Dunea)
• Natasja Fraters (‎Royal HaskoningDHV)
• Rob Sjoukes (Waterschap Brabantse Delta)
• Rogier Hardeman (Waterschap Peel en Maasvallei)
• Marijn Korndewal (Waterschap Zuiderzeeland, projectleider)

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

Dit project is uitgevoerd van januari - april 2016.


Verkenning voor een in...overzichtMVO bij Waterbedrijf G...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.