De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Interne risicodialoog bij gemeente Zeist

Gemeente ZeistKlimaatatelier project Annette Zwinderman Gemeente Zeist

Zoals elke Nederlandse gemeente moet de gemeente Zeist, na het in beeld brengen van klimaatstress, een risicodialoog voeren over bewustzijn en maatregelen om klimaatstress te verkleinen. Bij de gemeente Zeist gingen Imke Erven, Merle Gerritsen, Quirine van der Meer, Veerle Smit en Annette Zwinderman aan de slag met de interne risicodialoog, als eerste stap in dit proces.

Van onze opdrachtgever kregen we een stip op de horizon mee. Dit was het creëren van bewustzijn rond klimaatstress, klimaatverandering en klimaatadaptatie. Daarnaast was het doel een start te maken met de risicodialoog. Dat zijn grote doelen voor de langer termijn. Om dat behapbaar te maken, hebben we dit project in sprints opgedeeld (zoals ook wordt gebruikt bij de scrum-methodiek). Hierdoor konden we per twee weken kleinere doelen stellen en snel, veel afstemmen met de opdrachtgever. Binnen deze sprints waren drie fases te omschrijven; informatie inwinnen, bewustwording door klimaatateliers en de aanloop naar de risicodialoog.

Bij de eerste fase, informatie inwinnen, hebben we de gemeente leren kennen, door de gemeente kennis te laten maken met ons en klimaatstress. Hiervoor organiseerden we koffiemomentjes. Met berichten op intranet over onze komst, posters op het koffiezetapparaat en door mensen aan te spreken bij hun bureau kregen we naam en faam als de waternimfen. Met koekjes of zelfgebakken cake en stresstestkaarten van Zeist gingen we het gesprek aan met de verschillende ambtenaren om te achterhalen wat binnen hun werkzaamheden een link kon zijn met klimaatadaptatie.

Bij de tweede fase, bewustwording door klimaatateliers, organiseerden we drie klimaatateliers. Ons doel voor de ateliers was enerzijds bewustwording creëren over klimaatstress, -verandering en -adaptatie. Anderzijds was ons doel te bepalen wie op welke manier acties kan of moet oppakken bij klimaatadaptatie. Dit noemden we eigenaarschap.
Bij deze klimaatateliers waren alle geïnteresseerde ambtenaren welkom. Met tips van managers hebben we een aantal mensen expliciet uitgenodigd. In ons klimaatatelier vroegen we de deelnemers hun werkzaamheden te tekenen op een A3-vel. Daar moesten ze, na een introductie over klimaatverandering en klimaatadaptatie, op aangeven hoe zij met hun werkzaamheden betrokken (kunnen) zijn bij klimaatadaptatie. Dat gaf een mooi inzicht in kansen en knelpunten van klimaatadaptatie.Bij de derde en laatste fase, aanloop naar de risicodialoog, hebben we veel gesproken over het vervolg van klimaatadaptatie na afronding van ons project. Wij trainees dragen het project namelijk over, maar gemeente Zeist moet er mee verder. We hebben daarom een aantal eindproducten gemaakt om onze kennis door te geven aan de gemeente.
Ten eerste hebben we een infographic gemaakt waarbij we de achtergrond van klimaatadaptatie hebben omschreven. Daarin staat de belangrijkste informatie die iemand moet hebben, wanneer er in de gemeente Zeist een gesprek over klimaatadaptatie plaatsvindt.
Ten tweede hebben we een handreiking opgaven klimaatadaptatie geschreven. In deze handreiking staan acties omschreven die nodig zijn om de Zeister risicodialoog te voeren. In deze handreiking hebben we ook, met de informatie uit de klimaatateliers, tabellen gevoegd waarin voor een aantal afdelingen is beschreven op welke manier zij kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie.
Ten derde hebben we een praatplaat gemaakt met daarin verschillende kansen, knelpunten, maatregelen en belanghebbenden voor de gemeente Zeist. Deze plaat kan worden gebruikt om het gesprek over klimaatadaptatie te starten.

Al met al was het een project waar we veel hebben geleerd over elkaar, over onszelf én over de gemeente Zeist. We hebben wat van onze waterkennis terug kunnen geven aan de organisatie en een schat aan projectervaring opgehaald. Daarmee eindigt ons trainee-project, waarmee de gemeente Zeist zelf verder kan.

Namens de waternimfen,
Annette Zwinderman (projectleider)


Duurzamer werken aan d...overzichtDesignthinking bij WDO...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.