De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Verbinden van de Financiele- en Water Sector

Project NWP verbinden financiele en watersector

NWP

Joost Aloserij, Riewert van Doesburgh, Jasper Luijten, Friso Vos de Wael, Elize van Reenen hebben in opdracht van het Netherlands Water Partnership de financiële- en water sector dichter bij elkaar gebracht. Hiervoor hebben zij een inhoudelijk netwerk event op Wereld Water Dag 2015 georganiseerd en in een rapport informatie en kansen ten aanzien van klimaatbestendig investeren en klimaat risico's managen beschreven.

Effecten van klimaatverandering hebben een negatieve invloed op de beschikbaarheid van water en op de waterveiligheid die de wereldbevolking bedreigt. Bouwen van klimaatbestendige steden, staten en landelijke gebieden is van vitaal belang. Hoewel de water- en agrarische sector een cruciale rol spelen in de ontwikkeling naar klimaat-bestendigheid, is de financiële sector net zo belangrijk. Zowel de water- en financiële sector moeten elkaars perspectieven begrijpen en communicer-en over hoe zij de uitdagingen aangaan.

Ratingbureaus zoals Standard & Poor's (S & P) en Moody's hebben besloten om de gevolgen van de klimaatverandering in het klimaat ratings van landen, regio's en instellingen op te nemen. Dit betekent dat wanneer een land kwetsbaar is voor klimaatverandering en slecht voorbereid op ramp scenario's, het een negatief effect op de credit rating heeft, die op zijn beurt de rente verhoogt op leningen. Ter verbetering van de waardering, en daarmee het verlagen van de rente, kunnen landen invloed hebben op effectieve implementatie van het mitigatie en adaptatie beleid om ze te isoleren van de negatieve effecten van de klimaatverandering. Een voorbeeld hiervan is de staat Florida, waar orkanen en daaropvolgende overstromingen schade veroorzaken op de lange kustlijn. Enkele bewoners zijn verzekerd, zodat de staat financieel wordt belast wanneer een natuurramp toeslaat. Dit weegt zwaar op de credit rating van Florida.

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de derde wereld. Om een duurzame en klimaatbestendige economie te bereiken, zijn enorme investeringen nodig op gebieden als infrastructuur, water systemen, landbouw en duurzame energie. Het is een enorme uitdaging om investeringen op de lange termijn te vinden, die de risico's minimaliseren. Bedrijven en particuliere beleggers vinden het moeilijk om te investeren in gebieden en projecten, die niet rendabel zijn. De risico's zijn groot en onzeker en er is onvoldoende kennis om een solide business plan te bouwen in een omgeving met meerdere belanghebbenden. Gevolg hiervan is dat de noodzakelijke investeringen niet worden uitgevoerd, en de bovenliggende doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling buiten bereik blijven. Het doel van klimaat fondsen is te helpen bij het verminderen van deze risico's van de derde wereld.

Als de Nederlandse watersector wil bijdragen aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, klimaatverande-ring en de aanpassing hiertoe zal het op de top van de agenda geplaatst dienen te worden. Het primaire doel van de Water Sector zou de combinatie van (1) behoeften van landen en regio's op korte termijn die worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering en vluchtige weerpatronen met (2) de noodzakelijke investeringen op lange termijn die worden geassocieerd met klimaatverandering moeten zijn. Als Water Sector organisaties erin slagen om dit te bereiken, kunnen ze de kans op het ontvangen van klimaat fondsen vergroten. Het is van essentieel belang voor de Nederlandse Water Sector om inzicht te krijgen in de mechanismen, voorwaarden, en de functies van klimaat fondsen zodat er een betere verbinding ontstaat tussen de financiële- en water sector.

Startpunt voor verbinding was een workshop (inhoudelijk geregisseerd door de Nationaal Water Trainees) op Wereld Water Dag 2015 in Amsterdam op 20 maart 2015. Vertegenwoordigers van AEGON, Standard & Poor's (S & P), FMO, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Coca Cola, AquaSoil, Vitens Evides International, Heineken namen deel aan de panels tijdens de workshop, waarin drie belangrijke vragen werden gesteld:

  1. Hoe kan innovatie rond klimaatadaptatie en mitigatie worden geïntegreerd en worden opgeschaald in bedrijven in de land-, voedsel- en water sector?
  2. Wat betekenen klimaatrisico's voor de kredietwaardigheid van landen, bedrijven, regio's en wat zijn de kansen en mogelijkheden van klimaat fondsen?
  3. Hoe kan klimaatfinanciering risico's beperken en kansen creëren voor deze sectoren?

Trainees

Joost Aloserij, Riewert van Doesburgh, Jasper Luijten, Elize van Reenen, Friso Vos de Wael

Dit project is uitgevoerd januari - april 2015. Voor meer informatie/ rapport van het project: dit kan worden opgevraagd.


Texel WaterveiligoverzichtOplossingsrichtingen v...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.