De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Vergroening van de gele kaas

Project Unie van Bosgroepen Paludicultuur

GMB

In opdracht van een kaasfabriek met procesbegeleiding van GMB civiel.

Wit uit de koe, geel na rijpen, groen door trainees. Bij een kaasfabriek waar duurzaamheid centraal staat, hoort natuurlijk ook een duurzame afvalwaterzuivering.

Met de huidige afvalwaterzuivering kan slechts een deel van het afvalwater voorgezuiverd worden voordat het op het door het riool verpompt wordt. Het overtollige afvalwater wordt afgevoerd via tankwagens: een dure operatie. Dit proces vraagt om een andere aanpak. Er zijn verschillende groene oplossingen tegen elkaar gewogen. De kaasfabriek staat open voor innovaties, maar zijn de innovaties klaar voor de kaasfabriek? Blijft het geel, of wordt het groen?

Tijdens de project start-up met de kaasfabriek werd het duidelijk welke onderwerpen voor hen van belang zijn, deze onderwerpen zijn in de onderstaande criterialijst opgenomen:

 1. Financiën; wat zijn de kosten (ruwe schatting) voor aanleg en onderhoud van de zuivering?
 2. Oppervlakte; hoeveel ruimte gaat de nieuwe oplossing in beslag nemen?
 3. Energieverbruik + opbrengst; hoeveel energie is er nodig voor het proces, en hoeveel energie wordt er eventueel teruggewonnen?
 4. Grondstoffen; kunnen er met deze techniek grondstoffen uit het afvalwater worden teruggewonnen?
 5. Groen imago; in hoeverre draagt een oplossing bij aan een groen imago?
 6. Expansie; wat zijn de mogelijkheden tot uitbreiding, gaat dit veel geld en ruimte kosten, of is er maar een kleine aanpassing nodig om meer water of vracht te verwerken?
 7. Technical Readiness Level (TRL); is de technologie al helemaal uitontwikkeld en op grote schaal toegepast, of staat het nog in de kinderschoenen met alleen een idee of pilot?

Aan de hand van literatuuronderzoek en via contacten van de trainees zijn er een aantal mogelijke zuiveringstechnieken geselecteerd die min of meer voldoen aan de bovengenoemde criteria.

 • Het zuiveren van afvalwater door wormen, ook wel genoemd als Vermifiltratie of Lumbrifiltratie. Afvalwater stroomt door een 10 cm dikke organische laag van zaagsel en houtsnippers waarin de wormen leven, hieronder zit 1 meter organisch materiaal, en de onderste laag bestaat uit een grindlaag. Deze lagen van wormen en bacteriën zuiveren het afvalwater.
 • De Living Machine is een schoolvoorbeeld van een biologische afvalwaterzuiveringswijze. Het afvalwater wordt na de bezinkstank volledig gezuiverd door moerasplanten, waterslakken, vissen en andere kleine dieren. Het afvalwater wordt d.m.v. getijde stroming door de verschillende cilindervormige plantenbakken gepompt. Deze plantenbakken bevinden zich (afhankelijk van het klimaat) in een kas. Om het effluent volledig herbruikbaar te maken kan ervoor worden gekozen om het water na te behandelen in de laatste fase. De kaasfabriek heeft niet de intentie om het water her te gebruiken waardoor deze laatste fase achterwege gelaten kan worden.
 • Bij anaerobe afvalwaterzuivering zetten bacteriën in een zuurstofloze omgeving organische verbindingen (CZV) om in biogas. Een veel gebruikte technologie is de Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) technologie, welke gebaseerd is op een driefasige afscheiding (gas, water en slib) wat compact ontwerpen mogelijk maakt. Afvalwater wordt onder in de reactor ingebracht, transporteerd door een gelaagd granulair biomassa bed en stroomt er vervolgens aan de bovenkant weer uit. De grootste voordelen ten opzichte van een conventionele zuivering is het lage energieverbruik omdat beluchting niet nodig is, en de productie van biogas waarmee, indien gewenst, elektriciteit opgewekt kan worden.
 • Wanneer het woord "algen" valt op een borrel of feestje word je allang niet meer vies of raar aangekeken. Algen worden niet alleen gebruikt als bron voor de productie van bioplastics of biogas maar ook voor het zuiveren van afvalwater. Het gebruik van algen voor zuivering of het produceren van algen op grote schaal is echter nog geen gemeengoed. Voor de kaasfabriekkan het gebruik van algen voor het zuiveren van het afval-water niet alleen betekenen dat het CZV van het afvalwater met 70% naar beneden gaat. Ook zal er minder energie worden gebruikt bij de zuivering en zijn er mogelijkheden in de verwerking van de algen. Voor het gebruik van een algenzuivering zijn 3 grondstoffen nodig. Voeding, wat in dit geval het afvalwater uit de kaasfabriek is. Licht, wat door zowel de zon als lampen geleverd kan worden. Daarnaast zal er extra CO2 aan het systeem toegevoegd moeten worden.

Trainees: Minke van Rossem, Sander Versluis, Douwe Terpstra, Judith Muis en Friso Vos de Wael

Dit project is 2 oktober 2015 gepresenteerd.


Paludicultuur op Het L...overzichtWind en zonne-energie ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.