De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Verkenning gemeenschappelijk landbouwbeleid

Project waterschap Rijn & IJssel gemeenschappelijk landbouwbeleid

Waterschap Rijn & IJssel

Trainees Daryl Lue, Heike Vincentie, Jordi van Mook en Kristan Margry voerden dit project uit voor Waterschap
Rijn en IJssel. Het doel van het project was voor Waterschap Rijn en IJssel de mogelijkheden binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te verkennen.

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor een goede waterkwaliteit en waterkwantiteit in zijn beheersgebied. Het waterschap doet dit doormiddel van het regelen van waterpeilen, het onderhouden van de watergangen, het handhaven van beleid en waar nodig door aanpassingen van het watersysteem. Maar ook maatregelen in de landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit. Ook zou een agrariër beheer- en onderhoudswerkzaamheden van het waterschap kunnen overnemen.

In het project hebben de trainees onderzocht welke maatregelen: in de landbouw bijdragen aan de doelen van het waterschap; in aanmerking kunnen komen voor subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB); en aansluiten bij doelen van andere partijen in het gebied.

De trainees hebben dit project in 11 projectdagen uitgevoerd doormiddel van een literatuurstudie, gesprekken met experts van het waterschap en interviews met betrokken partijen.

Resultaat

Het project heeft geresulteerd in een aanbeveling aan het waterschap, hoe om te gaan met het nieuwe gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB). De kern van het advies is om niet (zoals in de praktijk vaak gebeurd) te redeneren vanuit geld dat beschikbaar is uit de subsidieregelingen, maar te focussen op
de doelen die je als waterschap hebt in een gebied.

Uit de interviews met andere partijen zoals LTO, Natuurmonumenten, Provincie Gelderland en een agrarische natuurvereniging, bleek dat ook zij de meerwaarde zien in verbinding en samenwerking. Elke partij heeft hierin (net als het waterschap) zijn eigen belangen en prioriteiten en werken op verschillende niveaus. De kunst is om op het juiste niveau in de juiste ‘taal' met de verschillende partijen naar slimme oplossingen te zoeken. Wanneer dit leidt tot samenwerking kan subsidie vanuit het GLB hierbij helpen.

Of het GLB daadwerkelijk kan helpen de doelen van het waterschap te realiseren hangt ook sterk af van de uitwerking van de regelingen. In verslag is een overzicht gegeven van actuele stand van zaken van het GLB. Er is alleen nog veel onzekerheid over hoe de regelingen eruit gaan zien. Veel partijen zijn sceptisch over de mogelijkheden die het GLB uiteindelijk gaat bieden. Maar het GLB is in ieder geval wel een aanleiding om met elkaar het gesprek te komen over mogelijke samenwerking.

Het onderzoek is gerapporteerd en gepresenteerd. Er wordt een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen gemaakt die het waterschap en wellicht ook andere partijen kan helpen in de vraag hoe om te gaan met het nieuwe landbouwbeleid.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Daryl Lue, Heike Vincentie, Jordi van Mook en Kristan Margry.

"Het traineeship brengt een frisse blik binnen en dat werkt verfrissend bij de beeldvorming rondom nieuw beleid" (Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel)

Dit project is uitgevoerd bij Waterschap Rijn en IJssel juli-oktober 2013


Een Water Partnership ...overzichtHet effectief waarborg...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.