De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Verkenning voor een integraal BOS

Groepsfoto projectgroep De Dommel

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel maakt momenteel gebruik van het BOS Hoogwater (Beslissing Ondersteunend Systeem Hoogwater). Het systeem geeft een hoogwaterverwachting : wat is de invloed van het weer op de waterpeilen in de verschillende watergangen. Hierin kunnen maatregelen worden doorgerekend waarmee wateroverlast zoveel mogelijk kan worden beperkt of voorkomen. Het systeem is echter gemaakt voor de winterperiode en niet voor langere periodes van droogte en extreme regenval (vaak in de zomer).

Daarnaast is het systeem niet integraal maar alleen toegespitst op waterkwantiteit. Het watersysteem heeft echter wel een sterke verbinding met de waterketen, en de te treffen maatregelen hebben ook effect op o.a. waterkwaliteit, ecologie en de landbouw. Daarom heeft het waterschap de wens om een integraal BOS te ontwikkelen. Deze zomer zijn wij tien dagen bij het waterschap om te verkennen in hoeverre er behoefte is aan een dergelijk systeem, en hoe zo'n systeem er dan uit moet komen te zien. Een integraal BOS kan dus slimmer sturen op beheer van het watersysteem en de waterketen, zodat watertekort, wateroverlast en water van te slechte kwaliteit zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.

We gaan verkennen welke wensen er zijn, welke systemen al bestaan en geven advies wat er vervolgens nodig is om tot een integraal BOS te komen.

Projectteam en opdrachtgever

De trainees die aan het project werken:
•Steven Menkveld (Waterschap De Dommel), Projectleider
•Ariet Kieskamp (Unie van Bosgroepen)
•Sander Versluis (Waternet)
•Kim Dieleman (Waterschap Vallei en Veluwe)

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Dit project wordt uitgevoerd van juli - september 2016


Integrale gebiedsontwi...overzichtTo beheer or not to be...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.