De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Vermindering van rontgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater

Project RIWA Rijn

RIWA Rijn

Uit een studie van drinkwaterbedrijven langs de Rijn blijkt dat medicijnresten steeds vaker worden aangetroffen in het oppervlaktewater dat zij als bron gebruiken. Een voorbeeld hiervan zijn jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen. De streefwaarde van het Europees Rivierwatermemorandum van de IAWR (de Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet) van 0,1 ug/L wordt door een groot aantal röntgencontrastmiddelen overschreden.

De grootste bron van deze middelen is excretie door mensen die een CT scan hebben ondergaan. In de eerste 24 uur na toediening worden de röntgencontrastmiddelen merendeels via de urine uitgescheiden. Ze komen in het riool terecht en worden bij de zuivering van het afvalwater grotendeels niet uit het water verwijderd. De meest effectieve manier om röntgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater te verminderen, is dus het voorkomen dat deze middelen in het rioolwater terecht komen. Dit kan door het beschikbaar stellen van plaszakken aan patiënten die een CT scan hebben ondergaan, waarin ze tot 24 uur na hun behandeling hun urine kunnen opvangen.

Vijf NWT trainees hebben tijdens het project in kaart gebracht wat ervoor nodig is om succesvol plaszakken te implementeren in een ziekenhuis voor patiënten die röntgencontrastmiddelen toegediend hebben gekregen. Ze hebben gesprekken gevoerd met mensen over de gehele keten om informatie in te winnen en tegelijkertijd bewustwording voor het probleem te creëren. Door gebruik te maken van het Complex Change Model, hebben zij inzichtelijk gemaakt waar de barrières en kansen liggen op het gebied van visie, kennis, vaardigheden, voordelen, middelen, acties en draagvlak. De RIWA-Rijn kan nu met deze kansen en barrières in gesprek met de ketenpartners om het implementeren van de plaszakken in de toekomst mogelijk te maken.

Projectteam en opdrachtgever

De trainees aan het project werken zijn:
Rozemarijn Neefjes (RIWA Rijn)
Andrej Fedorovskij (Waterbedrijf Groningen)
Sam Fiers (Waterschap Peel en Maasvallei)
Kim Dieleman (Waterschap Vallei en Veluwe)
David-Jan Smeenge (WDO Delta)

Opdrachtgever: RIWA Rijn

Dit project werd uitgevoerd van januari tot april 2016.


Strategisch onderzoek ...overzichtSturen met Water in de...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.