De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Wenselijkheid grote boezemberging

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Is een grote boezemberging functioneel? Sommigen geven aan van wel, anderen denken van niet. Waarom is er zoveel verschil van mening? Welke argumenten zijn voor wie belangrijk? Mocht er een grote boezemberging komen, waar is dan de beste plaats? Veel vragen waarop wij als trainees een antwoord op gaan vinden. Het Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden (HDSR) staat door de klimaatveranderingen voor een opgave wateroverlast. Het aanleggen van een grote boezemberging is een optie, maar de functionaliteit ervan is niet aangetoond. Hier willen wij als trainees inzicht in geven.

Achtergrond

Door de klimaatverandering staat het HDSR voor een opgave wateroverlast. Dit is overlast die wordt veroorzaakt door extreme weersituaties. In de toekomst worden die extremer en hierop zal het watersysteem van HDSR ingericht moeten worden. Er zijn verschillende manieren om deze wateroverlast aan te pakken. Zoals: slim sturen met gemalen, dit houdt in dat de natste gebieden langer mogen bemalen dan andere gebieden; blauwe diensten invoeren, dit houdt in dat boeren gecompenseerd worden voor overlast op hun land en het water daar langer kan blijven staan etc. Een van de mogelijkheden is het aanleggen van een grote boezemberging. Op dit moment vinden er in sommige gebieden van HDSR in extreme situaties maalstoppen plaats. Dit houdt in dat een polder niet meer in de boezem af kan malen omdat het water in de boezem te hoog staat. Een manier om de boezem te ontlasten is om een waterberging aan te leggen die de boezem kan ontlasten. Dit betekent dat, op het moment dat de boezem vol dreigt te raken, het water uit de boezem de berging in kan stromen. Hierdoor wordt de afvoercapaciteit van de boezem verhoogt waardoor er ook meer water op de boezem gepompt kan worden.

Doel

Met dit project hebben we inzicht gebracht in de argumenten die er zijn zowel voor als tegen het aanleggen van een grote boezemberging. Het lijkt een makkelijke rekensom, er wordt meer water afgevoerd van de boezem dus kan er meer op de boezem. Maar zo eenvoudig is het niet. Er zijn veel aspecten die komen kijken bij dit vraagstuk. Te denken valt aan politieke en hydrologische aspecten. Een doelmatigheidsvraagstuk van de boezemberging zelf, maar ook in vergelijking met andere maatregelen die een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Ook hebben we een technische analyse gedaan om achter mogelijke locaties voor deze berging te komen. Onze opdracht richtte zich op een boezemberging met een grote tussen de 500.000 en 1.000.000 kuub.

Aanpak

Om deze opdracht tot een goed eind te brengen hebben we verschillende ambtenaren en bestuurders van HDSR geïnterviewd, ook interviewden we verschillende ambtenaren van andere waterschappen om inzicht te krijgen waarom sommige waterschappen wel en andere geen boezemberging aanleggen. Voor de technische analyse is GIS worden gebruikt.Onze conclusie was dat het niet verstandig is om een grote boezemberging aan te leggen in het HDSR gebied. Dit omdat het volgens verschillende experts nauwelijks schade zal voorkomen en de investering niet opweegt tegen de voorkomen schade. Ook zijn er veel andere maatregelen die effectiever of goedkoper zijn dan het aanleggen van een grote boezemberging.

Resultaat

Binnen HDSR werd er positief gereageerd op onze presentatie. Niet iedereen was het met onze conclusie eens maar het gaf wel veel input aan de discussie over doelmatigheid. Ook onze opdrachtgever was tevreden over het werk wat we geleverd hebben.

Projectteam

Arnoud van Spronsen
Esther Verheijen
Julius van Stokkum
Luc Ponsioen

Dit project werd uitgevoerd van januari - april 2017.


Waterkwaliteit: een ag...overzichtWaterbewuste Amsterdam...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.