De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Special Stedelijk Water

Werken met ambitieus talent, met stedelijk water professionals in de dop. Dat maakt het Nationaal Watertraineeship mogelijk met de special ‘Stedelijk Water'.

Het NWT geeft jonge professionals een vliegende start van hun carrière en dat merken werkgevers direct op de werkvloer. De trainees werken 4 dagen per week voor de organisatie en 1 dag per week aan het  traineeprogramma. De trainees ontwikkelen hun vaardigheden binnen een persoonlijk leiderschapsprogramma. In de special Stedelijk Water volgen de trainees ook vakinhoudelijke opleidingen bij Wateropleidingen en ze hebben - dankzij de samenwerking met Stichting RIONED - toegang tot de nieuwste kennis op het gebied van stedelijk water. Zo komen ze goed beslagen ten ijs. Door integraal te denken en 'state of the art' kennis toe te passen dragen Stedelijk Watertrainees bij aan oplossingen van de toekomst. Juist waar het gaat om klimaatadaptatie, behoud van droge voeten, aanleg en onderhoud van kostbare assets en dus onze samenleving!

Een stevig pakket inhoudelijke kennis

Trainees krijgen in deze special naast het persoonlijk opleidingsprogramma een stevig pakket inhoudelijke kennis. Met specialistische vakopleidingen van Wateropleidingen zo als Riolering, Stedelijk water, Regenwatervoorzieningen, Grondwateroverlast, en Klimaatbestendige stad verdiepen de trainees zich inhoudelijk en bouwen ze door contact met medecursisten snel een netwerk op. Daarnaast werken de deelnemers aan projecten, voornamelijk op het gebied van klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Het programma van de Special Stedelijk Water is opgebouwd zoals in de tabel hiernaast is weergegeven. De inhoud is afgestemd met de Branchestandaard Gemeentelijke watertaken van Stichting RIONED.

Werken aan inhoudelijke projecten

Van de 4 projecten in het programma zijn er minimaal 2 en maximaal 4 gericht op stedelijk waterbeheer. Deze projecten worden mede door Stichting RIONED geformuleerd. Inhoudelijke begeleiding vindt plaats door door docenten van Wateropleidingen. In de projecten zetten de trainees hun eigen kennis, kunde en technologie, om zo tot oplossingen te komen voor problemen en uitdagingen in het Stedelijk water. De kennis nemen de deelnemers mee terug naar hun organisatie, die zich op deze manier ook verder ontwikkelt. Na afronding van de special Stedelijk Water heeft de trainee zich ontwikkeld tot een (junior) medewerker met 2 jaar werkervaring. Hij/zij heeft ervaring met stedelijk waterbeheer projecten en kan samenwerken met andere organisaties. Met diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise gericht op de brede watertaak van de gemeente en de Branchestandaard Gemeentelijke watertaken heeft de trainee zich ontwikkeld tot een echte professional.

De partners

De initiatiefnemers van de Special Stedelijk water werken al jarenlang met elkaar samen. Ieders expertise binnen de special Stedelijk water wordt geïntegreerd, waarbij oog is voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers (NWT), inhoudelijke kennis over klimaatadaptatie, riolering en waterkwaliteit.

Wateropleidingen

Wateropleidingen is de onafhankelijke en innovatieve vakopleider voor de watersector in ons land. We brengen praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil. Ons scholingsconcept is: voor waterprofessionals, door waterprofessionals. Lifelong learning is onze bijdrage aan de sector.

Rioned

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer waarin alle professioneel betrokken partijen deelnemen, zoals gemeenten, waterschappen, ingenieurbureaus, overige bedrijven en onderwijsinstellingen. Stichting RIONED stimuleert onderzoek, autoriseert bestaande kennis en informeert professionals. Bij het brede publiek en de politiek vraagt Stichting RIONED aandacht voor goed stedelijk waterbeheer.

Meedoen of meer weten?

Neem dan contact op met Naomi Timmer (ntimmer@nationaalwatertraineeship.nl) of bel naar 070-3319949. Wij vertellen u graag meer! Bekijk ook al onze kandidaten!


Special Waterveilighei...overzichtSpecial Waterveilighei...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.