“Ben jij afgestudeerd en klaar om aan de slag te gaan? Maak je ambities waar in de waterwereld!”

Ben jij bereid om via persoonlijke, professionele en vakinhoudelijke groei jouw carrière een kickstart te geven? Heb jij een passie voor de watersector en ben je intrinsiek gemotiveerd bent om bij te dragen aan de vraagstukken van dit werkveld? Dan is het Nationaal Watertraineeship precies wat je zoekt.

De samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van o.a. klimaat, water, bodem en energie. Het oplossen van die vraagstukken vereist leiderschap, het vermogen om integraal samen te werken en verder te kijken dan je eigen belang, je organisatie en de sector. Daarom brengt ons traineeship jong talent vanuit alle disciplines én diverse werkgevers over de volle breedte van de sector bij elkaar. In twee jaar tijd stomen we je klaar voor een betekenisvolle carrière als toonaangevende professional in de watersector, waarin we je de unieke kans bieden je talenten te ontwikkelen met een groep gelijkgestemde starters.

Het traineeship

In dit vakinhoudelijk traineeship ga jij vanaf dag één aan de slag bij een organisatie die ertoe doet. Hier werk je vier dagen per week in de praktijk om jouw vak te leren. De vrijdagen staan in het teken van jou! Ons programma helpt je om je vanuit jouw persoon, jouw vak, jouw organisatie, te verbinden aan anderen en aan de grotere sector om je heen. Je ontvangt trainingen, coaching, intervisies en gastcolleges van vele experts. Je bezoekt organisaties, gaat op excursies en op meerdaagse activiteiten. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, ontwikkel je een brede blik en bouw je een uniek netwerk op. Je staat er als trainee dan ook niet alleen voor; we zijn een actieve beweging, waar jij onderdeel van uit kunt gaan maken!

Trainee / Assistent Programmamanager

Amsterdam is een grote en populaire stad, wat complexe uitdagingen met zich meebrengt. De stad blijft groeien en daarmee wordt het steeds belangrijker om in de beperkte ruimte alle ambities te laten landen. In de openbare ruimte komen al deze ambities samen en moet er gezocht worden naar oplossingen om samen met de huidige gebruikers een zo goed mogelijke inpassing te realiseren. In het Programma Stedelijke Programmering wordt met diverse stakeholders (zowel binnen als buiten de gemeente) een nieuwe manier van (samen)werken in de Openbare Ruimte ontwikkeld. De  komende jaren komen er een aantal zeer complexe ambities (Aardgasvrij, Klimaatadaptatie, Autoluw etc.) op de stad af. Gecombineerd met de grote opgave om de huidige openbare ruimte (zowel boven als onder de grond) in een goede staat te houden en te verbeteren, is het een grote uitdaging voor de stad om hier mee om te gaan. Voorheen werd dit programmeringsvraagstuk voornamelijk reactief en voor de korte termijn opgepakt. Als er wel proactief geprogrammeerd, voorbereid én uitgevoerd wordt, gebeurt dit meestal op projectniveau en mist hier nog een gestructureerde werkwijze voor. Vanuit de Stedelijke Programmering wordt een ontwikkelplatform opgezet om met alle stakeholders in de Openbare Ruimte te komen tot een nieuwe en gestructureerde procesopzet. Hieruit moeten ook concrete en werkbare praktijkafspraken komen die direct in de praktijk gebracht kunnen worden. De afgelopen jaren is hiervoor de basis gelegd en het is nu zaak om dit verder te gaan uitbreiden en middels praktijkcasussen ook in de praktijk te gaan brengen. Dit zal ook weer nieuwe input moeten zijn voor de verdere ontwikkeling. Om deze ontwikkeling weer een stap verder te brengen zoeken we een gedreven en enthousiaste trainee.

Afdeling Stadsregie

Stadsregie is de afdeling binnen de directie Verkeer & Openbare ruimte die zorgt dat de stad bereikbaar, leefbaar en veilig is, ondanks de vele werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit wordt gedaan op basis van de verordening Werken in de openbare ruimte (WIOR). Via deze verordening worden voorwaarden gesteld aan de uitvoering van projecten, maar er wordt ook proactief op zoek gegaan naar combinaties van verschillende werkzaamheden om de impact op de openbare ruimte zo beperkt mogelijk te houden. Het team Stedelijke Programmering houdt zich bezig met deze lange-termijnprogrammering van werkzaamheden in Amsterdam.

Jouw rol hierbij wordt onder andere:

  • Het oppakken van deelprojecten die onderdeel uitmaken van het grotere geheel van de ontwikkeling van de Stedelijke Programmering. Denk hierbij aan het organiseren van themabijeenkomsten of het uitwerken van een procesvoorstel dat voortkomt uit de diverse bijeenkomsten.
  • Het analyseren van huidige werkprocessen en werkmethodes vanuit praktijkcasussen en aanbevelingen doen voor verbeteringen.
  • Het uitwerken van de voorgestelde en afgesproken werkmethodes.
  • Daarnaast is er uiteraard ruimte (en wordt het ook aangemoedigd) om te werken aan eigen voorstellen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het programma.

Wanneer ben jij geschikt voor deze opdracht?

De trainee is geschikt voor deze opdracht als hij/zij het leuk vindt om binnen het complexe speelveld van belangen van diverse stakeholders een werkbaar en praktisch proces kan helpen ontwikkelen.

Het is een interessante combinatie van het bedenken en het uitwerken van een (samenwerkings)proces, maar deze ook gelijk vertalen naar concrete acties zodat het in de praktijk gebracht kan worden. De ontwikkeling is in grote mate ook een grote zoektocht en er wordt geprobeerd dit flexibel op te zetten. Belangrijk daarbij is dat de trainee hierbinnen ook zijn/haar eigen rol weet te pakken. Het is van belang om goed te kunnen communiceren, zowel mondeling al schriftelijk. Kennis en/of ervaring met werken in de openbare ruimte is een pré.

Welke competenties/vaardigheden kan de trainee ontwikkelen tijdens deze opdracht?

Analytisch vermogen, samenwerken, conceptueel denken, vertaling van theorie naar praktijk, afstemmen, proces- en systeemdenken.

Wat is het beoogde resultaat van de opdracht?

Het opzetten van het concept van de Stedelijke Programmering. Het programma van de Stedelijke Programmering zal langer lopen dan de duur van het traineeship. Doordat er echter telkens wel mijlpalen te behalen zijn in het programma, zit er wel een afrondend element in het traineeship.

Wat ga je doen?

Per 1 februari is onze opdrachtgever één van de twee organisaties die de komende jaren het opleidingsaanbod van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat (her)ontwikkelen, uitvoeren en uitbreiden. Het HWBP staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Tientallen projecten gaan de komende jaren in uitvoering. Daar zijn goed gekwalificeerde, professionele medewerkers voor nodig. Goed opgeleide projectteams zijn belangrijk om deze grote opgave binnen de gestelde tijd en kosten te realiseren. Daarom wordt er nu een impuls gegeven aan de actualisatie en uitbreiding van het opleidingsaanbod. Hier speel je als opleidingscoördinator een belangrijke rol in. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het programma. bestaand uit onder andere opleidingen, cursussen en e-learnings. Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je werkt hierin actief samen met docenten, onderwijskundigen, opdrachtgever, partners en het team professionals. Dit betekent dat je je onder andere bezig houdt met het:

• Opbouwen van een breed netwerk in de sector,
• Onderhouden van klantencontact waarbij je in staat bent de wens van de klant te vertalen naar bestaand of nieuw opleidingsaanbod,
• Vertalen van inhoudelijke ontwikkelingen naar nieuw of aangepast cursusaanbod,
• Begeleiden docenten bij de ontwikkeling van het lesmateriaal,
• Coördineren van de uitvoering van (nieuwe) opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten,
• Toepassen van nieuwe (digitale) werkvormen passend bij de doelgroep,
• Analyseren van leerresultaten en toetsen op inhoud, actualiteit, toepasbaarheid en praktijkgerichtheid.
Deze werkzaamheden voer je waar nodig ook uit binnen andere vakgebieden.

De werkplek 

Leuke collega’s, een interessante baan en de mogelijkheid tot hybride werken. Maar ook uitstekende arbeidsvoorwaarden, een riante verlofregeling en volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Je bent actief in een inspirerend werkveld dat volop in ontwikkeling is en waarin je zelfstandig werkt binnen een team van professionals met dezelfde passie voor water.

Wie we zoeken?

Je bent een professional met een hbo/wo–opleiding op het gebied van water, milieu of techniek. Je wilt meewerken aan een toekomstbestendige watersector door waterprofessionals verder te ontwikkelen. Je legt makkelijk contacten, bent communicatief sterk en bouwt snel een netwerk op. Je bent creatief waar het gaat om het bedenken van nieuwe programma’s en neemt initiatief. Je bent in staat tegelijkertijd in meerdere projecten te werken en resultaat te leveren.

Wil jij meer weten over deze functie?

Neem contact op met Helen van Zundert, Helen@nationaalwatertraineeship.nl of bel naar +31 6 836 74 702

Solliciteren

Solliciteren doe je op de wijze die bij jou past vanuit de vraag: wat kun jij betekenen voor de watersector in Nederland? En hoe wil je daar jouw deelname aan het traineeship voor inzetten? De vorm daarvoor is vrij. Wel ontvangen we graag je CV, diploma en een foto van jezelf. Indien je kiest voor een filmpje (max. 2 minuten) of een online presentatietool, ontvangen we die graag als link in je CV. Leef je uit! Als het maar aanspreekt en kort en bondig is.

Je mag jouw sollicitatie versturen naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Meer vacatures

Trainee Grondzaken

“Als trainee Grondzaken maak en bewaak je de meerjarenplannen voor het beheer van de ondergrondse infrastructuur en de technische installaties voor zowel drinkwater, afvalwater, hemelwater als grondwater.” Ben jij afgestudeerd…
Lees meer

Trainee Meetspecialist-Sensoring

“Word een specialist in sensortechnologie in het waterketenteam. Installeer, onderhoud en verbeter digitale meetsystemen terwijl je groeit en ontwikkelt als toekomstige expert”. Ben jij afgestudeerd en klaar om aan de…
Lees meer
Logo watersplash orange and blue with company name
keyboard_arrow_up