Trainee Beleidsadviseur Water en Riolering

Samen met ruim 180 collega’s, werk je aan projecten die ertoe doen! Het doel is om de gemeente mooi te houden én elke dag een beetje mooier te maken. Waar mogelijk werk je samen met betrokken inwoners aan maatschappelijke vraagstukken. Hierbij kijk je naar buurtinitiatieven, je luistert en beweegt mee, verbind en ondersteunt waar het kan. Dit doe je door naar ‘buiten’ te gaan en contact te onderhouden met inwoners, organisaties en verenigingen. Zo kan je samen effectief inspelen op wat er leeft bij inwoners.

Jouw trainee functie (Fulltime, omgeving Assen)
Als trainee beleidsadviseur water en riolering signaleer en analyseer je ontwikkelingen binnen het vakgebied en adviseer je hierover, zowel intern als extern. Jij implementeert het (afval)waterbeleid in de organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Basis Rioleringsplan. Ook stel je een vervangings- en onderhoudsprogramma riolering op, inclusief de financiële aspecten en consequenties. Je regelt onderzoeken en zorgt voor de technische ontwerpen. Je bent actief betrokken bij de samenwerking in de waterketen. Verder vervul je een regierol richting inwoners op het gebied van watervragen, overlegt hierover en informeert.

Jouw team
Het team Ruimtelijk Beheer is ervoor om de fysieke leefomgeving steeds mooier, prettiger, veiliger en gezonder te maken. We zorgen voor het beheer, onderhoud en de aanleg van wegen, groen, water, riolering, begraafplaatsen en gebouwen. Jij zorgt samen met jouw team voor beleid, jullie geven advies, voeren projecten uit, beheren gegevens en handelen meldingen af. Jouw team bestaat uit beleidsadviseurs, projectleiders, projectmedewerkers en ondersteunend personeel.

De praktische zaken
Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding en affiniteit met het beleidsveld van (afval)water. Naast de noodzakelijke kennis en inzicht van (afval)water kijken we vooral naar de vaardigheden die passen bij de rol van adviseur in onze organisatie. Hierbij is het van belang dat je verantwoordelijkheid pakt, proactief signaleert, verbindt en constructief meedenkt vanuit de politieke context en het maatschappelijk belang. Je denkt in oplossingen door boven de materie uit te kijken, trends te signaleren en je netwerk effectief in te zetten. Je bent communicatief, innovatief en durft buiten kaders te denken. Verder beschik je over onze vijf kerncompetenties: samenwerken, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit.

Het Nationaal Watertraineeship
De samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van o.a. water, bodem en energie. Het oplossen van die vraagstukken vereist leiderschap, het vermogen om integraal samen te werken en verder te kijken dan je eigen belang, je organisatie en de sector. Daarom brengt ons traineeship jong talent vanuit alle disciplines over de volle breedte van de sector bij elkaar. Je ontvangt trainingen, coaching, intervisies, excursies en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, ontwikkel je een brede blik en bouw je een uniek netwerk op.

Het traineeship start in april of oktober en duurt twee jaar. Meer informatie over de inhoud van het programma is te vinden onder het tabblad voor trainees. Heb je toch nog vragen? neem dan contact met ons op via 070-3 319 949.

Meer vacatures

Trainee Communicatie en Marketing

Deze netwerkorganisatie is in het leven geroepen als de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen. De organisatie streeft naar een duurzaam en gemeenschappelijke…
Lees meer

    Menu