Jurist met waterhart

“De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), vertegenwoordigt de belangen van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Publieke ondernemingen die zorgen dat overal in Nederland 24/7 kwalitatief hoogwaardig drinkwater uit de kraan komt. In afstemming met deze bedrijven werken we bij Vewin met circa 20 collega’s aan de collectieve belangen van de sector in Den Haag en Brussel.”

Drinkwater heeft veel raakvlakken met maatschappelijke vraagstukken, niet alleen op het vlak van waterkwaliteit en -kwantiteit, maar ook als het gaat om volksgezondheid, ruimtelijke ordening, natuur, bodemgebruik, veiligheid, klimaat en milieu. Het werkveld omvat een scala van onderwerpen en richt zich op het parlement, departementen, koepels, brancheverenigingen en andere stakeholders. Daarnaast is er aandacht voor internationale aspecten, wetenschappelijk onderzoek en bedrijfstakontwikkelingen. In vijf stuurgroepen vindt de inhoudelijke voorbereiding met de drinkwaterbedrijven plaats en Vewin voert de secretariaten.

Jouw bijdrage

De werkzaamheden zijn veelzijdig en bieden veel ruimte voor verdere ontwikkeling. Wat betreft het juridische deel van de functie houd je je als één van de juristen van Vewin bezig met privaatrechtelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de sector. Je adviseert jouw collega’s op diverse privaatrechtelijke onderwerpen, zoals over toezicht, schuldhulpverlening, kabels en leidingen, cybersecurity en op financieel juridische onderwerpen (bv. over aanbestedingen en tarieven). Je werkt daarnaast mee aan overeenkomsten, convenanten, algemene (leverings)voorwaarden en andere juridische documenten zoals statuten. Je bent vraagbaak voor de drinkwaterbedrijven, secretaris van het Platform Juristen van de drinkwatersector, het aanspreekpunt voor de geschillencommissie en contactpersoon voor de NVVK (schuldhulpverlening).

Wat betreft het beleidsmatige deel van de functie behartig je de belangen van de drinkwatersector in Den Haag (op ambtelijk niveau) op de hiervoor genoemde dossiers. Je bereidt standpunten voor met de drinkwaterbedrijven, onderhoudt contacten met de relevante stakeholders, en signaleert relevante ontwikkelingen in het veld.

Wie ben jij?

• Je bent een professional met passie voor juridische advisering en lobby;
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau (Nederlands recht/privaatrecht);
• Je hebt ervaring (tot 2 jaar) dan wel affiniteit met beleid, bestuur of lobby in een politiek/bestuurlijke omgeving;
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
• Je bent proactief en pragmatisch, denkend vanuit kansen en mogelijkheden;
• En je bent stressbestendig en flexibel: gericht op samenwerking in een mooi team.

 

Het programma van het Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt onder andere trainingen op het gebied van vakinhoudelijke, persoonlijke én professionele ontwikkeling. Denk aan coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij vier verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een breed netwerk. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar bij één werkgever over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen. Jouw duurzame toekomst begint hier!

Wil jij meer weten over deze functie?

Neem contact op met Renée Vergouwe, renée@nationaalwatertraineeship.nl of bel naar +31 6 39 69 25 38.

 

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Meer vacature

Trainees samen op het strand

Trainee Klimaatadaptatie

WDODelta zoekt een trainee met kennis van watermanagement, planologie, klimaatwetenschappen, aardwetenschappen of vergelijkbaar. Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van een project in de rol van projectleider met collega’s…
Lees meer

Trainee Technisch Management

Bij Delfland zorgen we voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Met de nieuwste technologie dragen wij zorg voor een ruim 730 jaar oude infrastructuur. Tussen firewalls en waterkeringen…
Lees meer