Trainee Data Driven Storytelling bij Staatsbosbeheer

Kom jij Staatsbosbeheer versterken? Met een frisse blik op data, geef je de juiste duiding en vertel je het heldere verhaal, over de natuur en de natuurontwikkeling daarbuiten. Het gaat om een traineeplek bij de landelijke afdeling Natuur & Samenleving. Je zal gaan werken vanuit het team Natuur, in de vakgroep monitoring/terreinbeheer.

Staatsbosbeheer werkt al bijna 125 jaar aan de bos- en natuurontwikkeling in Nederland. In de loop der jaren is de positie en het werkpakket breder geworden en is de kennis over processen in die
natuur verrijkt. Naast kennis, ervaring is ook de meettechniek en de manier van monitoring veranderd en zijn met de huidige technische ontwikkeling de mogelijkheden om te komen van data, naar informatie naar duiding legio. Ook is de beschikbaarheid van data toegenomen en ook dit vraagt om gebruik van nieuwe manieren van deze data gebruiken om uiteindelijk het verhaal te vertellen of om verantwoording af te leggen. Kortom om antwoord te geven om belangrijke vraagstukken uit de organisatie, uit de politiek en uit de samenleving.

 

Wat ga je doen?
Voorbeelden van vragen waar we aan werken zijn: hoe gaat het met de biodiversiteit in onze natuurgebieden? Wat is de ontwikkeling van de vegetatie? Hoe verhoudt de waterstand zich eigenlijk tot de CO-uitstoot van veen in dit gebied? Welke hydrologische maatregelen zijn het meest effectief gelet op ervaringen elders? Wanneer zien we eigenlijk effect van herstelmaatregelen (stikstofreductie)?
Ook denken we na hoe natuurbeheer en het in stand houden van bepaalde Habitats op bepaalde plekken zicht verhoudt tot klimaatverandering met bijbehorende effecten. Zoals bijvoorbeeld verzilting, verdroging of zeespiegelstijging. Ook hierbij speelt data in combinatie met kennis en duiding een belangrijke rol. Kortom Staatsbosbeheer doet veel aan monitoring, heeft bijzonder veel gegevens, kennis én wil hier nog veel meer mee. Meer van weten en meer mee doen. Daarom zijn we opzoek naar een trainee die kennis heeft van processen in de Nederlandse natuur en die goed in staat is met
data te stoeien, te duiden en het verhaal te vertellen. Je werkt dan ook samen met ecologen, hydrologen, communicatie, programmamanagers en teamleiders Natuur.

 

Jouw team
De afdeling Natuur & Samenleving maakt onderdeel uit van de directie Kennis & Expertise (K&E), het toonaangevende kennisplatform binnen Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft in totaal 4 directies (zie organogram).

Binnen de afdeling Natuur & Samenleving zijn de landelijke adviseurs ondergebracht met een diversiteit aan vakinhoudelijke kennis en expertises. Dit is vrij breed en zorgt voor de integrale kijk op alle aspecten die een rol spelen bij het beheren en ontwikkelen van de Nederlandse natuur. In de afdeling zijn er 3 teams:

  • Het team Natuur, het team Samenleving en het team Zaad & Plantsoen. Als trainee vind je jouw thuisbasis in het team Natuur, vakgroep monitoring/terreinbeheer.
  • Het team Natuur draagt landelijke verantwoordelijkheid op kennisdomeinen en beleid voor: ecologie, hydrologie, faunabeheer, monitoring, agrarische zaken, integraal terreinbeheer/kwaliteitssturing en het subsidiestelsel SNL.
  • Het team Natuur is het landelijk aanspreekpunt op deze kennisdomeinen en weet bruggen te bouwen tussen landelijke opgaven en de beheer- en ontwikkelpraktijk. Het is de kracht om enerzijds landelijk toonaangevend te zijn en kennis in te zetten voor de grote transities in Nederland. Anderzijds, de kennis in te zetten ten dienste van en samen met de professionals in de uitvoering van Staatsbosbeheer.

Nationaal Watertraineeship
Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt trainingen op het gebied van persoonlijke én professionele ontwikkeling, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een brede blik. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen.

Meer weten?

Neem contact op met Renée Vergouwe +31 6 396 925 38

 

Meer vacatures

Trainee Drinkwater

Wil jij meewerken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening? Pak deze kans in Noord-Holland: als Trainee Drinkwater werkzaam zijn in een moderne, dynamische en professionele omgeving waarin mens, natuur en techniek centraal…
Lees meer

Trainee zuiveringsbeheer bij Waternet

Bij Waternet werk je met een uniek product: water. Samen met zo’n 2000 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten. Waternet werkt met de nieuwste…
Lees meer

    Menu