Trainee data-gedreven innovatief stedelijk waterbeheer

Ben jij een nieuwsgierig en wil je je graag aan de slag binnen stedelijk water? Stichting RIONED zoekt een trainee die zich in wil zetten voor de ontwikkeling van data-gedreven werken in het stedelijk waterbeheer op basis van bestaande en nieuw te ontwikkelen standaarden, instrumenten en werkprocessen. De basis daarvoor ligt in de geavanceerde standaard het “Gegevenswoordenboek Stedelijk Water”. Hiermee kunnen basisprocessen goed ondersteund worden en wordt rioleringsdata gevalideerd, gedeeld, gepubliceerd en gebruikt.

Jouw bijdrage

Als trainee ga je aan de slag binnen het programma Data en Standaardisatie. Dit programma bestaat nu zeven jaar en heeft als doel het bieden van datastandaarden en basistools voor soepele, eenduidige data-uitwisseling. Zo draagt het bij aan het beheer van stedelijk watersystemen, o.a. in de uitvoer van projecten en bij het maken van analyses en modellen van o.a. rioleringen. Het programma stelt overheden en marktpartijen in staat hun werk beter, slimmer, sneller en innovatiever te doen. Op die manier dragen wij direct bij aan een duurzamere wereld.

Als trainee werk jij (mee) aan de volgende opgaven:

 • Beheer, doorontwikkeling en uitbreiding van de GWSW-standaard, mede als onderdeel van het BORius-programma voor Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaarden met CROW en andere kennis- en standaardisatie-organisaties;
 • Innovatieve toepassingen en implementatie van het GWSW voor het realiseren van grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, bouwopgave en de vervangingsopgave via onder meer digitalisering, data-gedreven werken, digital twins, BIM en linked data;
 • Bevorderen van het gebruik van de GWSW-standaard (inclusief knelpuntanalyse en het ontwikkelen van oplossingen voor en met gemeenten, waterschappen, applicatiebouwers en andere kennisorganisaties);
 • Verbeteren van de informatiepositie van assetmanagers ten behoeve van hun analyses en keuzes bij beheer en investeringen;
 • Kennisopbouw, kennisoverdracht, communicatie en documentatie.

Wie ben jij?

 • Jij hebt een HBO / WO achtergrond;
 • Jij hebt affiniteit met stedelijk water en datagedreven werken/informatica;
 • Jij bent nieuwsgierig en open-minded;
 • Je kunt goed organiseren en durft het voortouw te nemen;
 • Jij bent goed in staat om zelfstandig, gestructureerd en nauwkeurig te werken;
 • Je kunt omgaan met verschillende belangen en kunt anderen op inhoud overtuigen;
 • Jij bent communicatief sterk en gaat graag met anderen in gesprek;
 • Je hebt een vlotte pen en je kun ook via beeld en online soepel communiceren.

Jouw team

Stichting RIONED is de koepelorganisatie in Nederland voor stedelijk waterbeheer, afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. We zijn belangenbehartiger van en kenniscentrum voor onze sector. Daarnaast helpen we met het vervaardigen van standaardisatie en kennisproducten. Stichting RIONED is een netwerkorganisatie met een open, gezellig en betrokken team van 11 professionals aangevuld met een flexibele schil ingehuurde hoogwaardige adviseurs en uitvoerders. Vier programma’s vormen de kern van ons werk: Kennisontwikkeling en onderzoek, Kennisbundeling en -verspreiding, Data en standaardisatie, en Belangenbehartiging.

Het programma van het Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt trainingen op het gebied van persoonlijke én professionele ontwikkeling, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een brede blik. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen.

Wil jij meer weten over deze functie?

Neem contact op met Bart van de Ven, bart@nationaalwatertraineeship.nl of bel naar +31 6 34 21 88 69.

 

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Meer vacature

Trainees samen op het strand

Trainee Klimaatadaptatie

WDODelta zoekt een trainee met kennis van watermanagement, planologie, klimaatwetenschappen, aardwetenschappen of vergelijkbaar. Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van een project in de rol van projectleider met collega’s…
Lees meer

Trainee Technisch Management

Bij Delfland zorgen we voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Met de nieuwste technologie dragen wij zorg voor een ruim 730 jaar oude infrastructuur. Tussen firewalls en waterkeringen…
Lees meer