Trainee Nationaal Programma Landelijk Gebied

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groots. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden.

Het waterschap zorgt in de gehele provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 400 enthousiaste medewerkers. Met en voor de omgeving.

Werkzaamheden
Wil jij je bijdrage leveren aan een betere (leef)omgeving? Dit is je kans!
De boerenprotesten vanwege de stikstof plannen van het kabinet hebben we allemaal meegemaakt. Er ligt een grote opgave om o.a. de waterkwaliteit te verbeteren. Om deze opgave op een verantwoorde manier in de regio te implementeren, heeft het Waterschap jouw hulp nodig!
Het Rijk heeft aangegeven dat zij vóór 2030 de natuur wil versterken, de waterkwaliteit verbeteren en meer wil doen tegen klimaatverandering om de Europees vastgestelde doelen voor natuur, water en klimaat te behalen. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners, grondeigenaren en grondgebruikers op zoek naar oplossingen per gebied.

De impact van het NPLG is groot omdat gebiedsdekkend wordt gekeken naar opgaves en prioriteiten. Dit vraagt om goede en tijdige afstemming, zowel met externe partners zoals belangenbehartigers van landbouw en natuur en andere overheden, maar ook met collega’s binnen het waterschap.

Daarom zijn wij op zoek naar een junior beleidsadviseur die kan helpen om dit in goede banen te leiden.

De junior beleidsadviseur
Om de aanpak van het NPLG binnen Waterschap Limburg efficiënt én effectief te laten verlopen zoeken we een junior beleidsadviseur. De beleidsadviseur zorgt zowel voor inhoudelijke ondersteuning van het
NPLG kernteam binnen WL, als voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Tegelijkertijd vergt het ook regelmatig om zaken verder uit te zoeken en uit te werken. Analytisch denken, goed kunnen organiseren en plannen is een belangrijke vereiste. De inhoudelijke en strategische advisering doen we vooral met WL-collega’s, die hierin graag ondersteund worden door een pro-actieve beleidsadviseur. Elke fase van dit grootschalige proces vergt iets anders, vandaar dat deze klus als inhuur voor een jaar op de markt wordt gezet. T.z.t. wordt opnieuw bekeken wat er nodig is, gegeven de fase waarin het NPLG zich dan bevindt.

Taken van de beleidsadviseur:
• Dossiers en maatregelen uitwerken en uitzoeken ter ondersteuning en advisering van het WL kernteam voor het NPLG en het Dagelijks Bestuur.
• Intern en externe afspraken maken met relevante collega’s om snel te anticiperen op de laatste (interne of externe) ontwikkelingen.
• Notuleren, waarbij het gaat om de kern snel mee te pakken.
• Je maakt presentaties en maakt je zo snel kennis eigen, dat je ook op hoofdlijnen zelf een verhaal hierover kunt houden.
• Uitvoeren acties en bewaken uitvoering van acties/planning
• Betrekken van de interne organisatie in de volle breedte, door leveren van informatie en input bij de P&C cyclus, capaciteitsplanningen etc.
• Mede vormgeven aan en begeleiden van het omgevings- en participatieproces
• Bewaken van samenhang met regelgeving (zoals de waterschapsverordening) en waar nodig zorgen voor gelijktijdigeaanpassing aan beleidswijzigingen.
• Helpen sturen op processtappen en het behalen van mijlpalen.
• Je stelt planningen op en actualiseert deze.

Over jou
• Je bent als junior beleidsadviseur een verbindende factor; je brengt verschillende belangen bij elkaar en bewaakt daarbij met het kernteam de snelheid van het proces en integraliteit met andere lopende projecten.
• Je werkt met plezier samen met collega’s uit verschillende vakdisciplines
• Je behoudt het overzicht: jij zorgt dat mijlpalen worden gehaald en stuurt waar nodig bij
• Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent omgevingsbewust
• Je bent communicatief vaardig en hebt een vlotte pen

Functie vereisten
• Je bent junior met een (paar) jaar ervaring in de rol van beleidsadviseur. Starters worden ook uitgenodigd zich te melden.
• Academisch werk- en denkniveau (of minimaal afgeronde HBO opleiding), dat kan een bestuurskundige opleiding zijn of aan water- en/of ruimtelijke ordening gerelateerde opleiding.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met beleidsprocessen
• Je hebt ervaring met het acteren in een bestuurlijke omgeving en hebt bij voorkeur ervaring met het werken binnen een waterschap
• De duur van het traject is ongeveer een jaar. Je bent vanaf januari/ februari 2023 tot en met januari 2024 inzetbaar voor 26-32 uur per week. In de fase tot en met juli 2023 onder begeleiding van strategie, daarna treedt er waarschijnlijk een volgende fase in werking waardoor ook de aansturing zal
wijzigen.
• Het project vraagt om een flexibele invulling van deze uren; er zullen meer en minder intensieve periodes zijn. Er is ruimte om de projectplanning hierin nog af te stemmen op andere werkzaamheden van de projectleider.
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden; je bent een netwerker en verbinder en teamplayer
• Je vertoont daadkracht en hebt een assertieve instelling

 

Nationaal Watertraineeship
Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt trainingen op het gebied van persoonlijke én professionele ontwikkeling, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een brede blik. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen.

Meer weten?
Neem contact op met Helen van Zundert +31 6 83 67 47 02

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Meer vacatures

Trainee Communicatie en Marketing

Het Waterschapshuis is een verbindende regieorganisatie. Het neemt de 21 waterschappen geen taken uit handen, maar is vooral een spin in het web en zorgt ervoor dat waterschappen voordeel behalen…
Lees meer

Trainee Assetmanagement Energie

Bij Waternet werk je met een uniek product: water. Samen met zo’n 2000 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten. Waternet werkt met de nieuwste…
Lees meer