Trainee Programma Coördinator Waterbeheer en Waterveiligheid

De samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van o.a. klimaat, water, bodem en energie. Het oplossen van die vraagstukken vereist leiderschap, het vermogen om integraal samen te werken en verder te kijken dan je eigen belang, je organisatie en de sector. Daarom brengt ons traineeship jong talent vanuit alle disciplines over de volle breedte van de sector bij elkaar. Je ontvangt trainingen, coaching, intervisies en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, ontwikkel je een brede blik en bouw je een uniek netwerk op.

Jouw trainee functie
Als programma coördinator werk je mee aan het actueel houden van bestaand en nieuw cursusaanbod binnen het vakgebied waterbeheer en waterveiligheid. Het aanbod richt zich op ecologie, waterkwaliteit, waterkwantiteit, watersystemen en integraal watermanagement en waterkeringen en dijkversterkingen van mbo tot wo niveau. Je verkent kansen in de markt, bouwt een netwerk op, brengt inhoudelijk kennis in bij ontwikkelsessies en begeleidt docenten en auteurs bij de ontwikkeling van lesprogramma’s, lesmateriaal en de digitale leeromgeving. Je denkt op inhoud mee met de klant en bent in staat een vertaalslag te maken naar ons cursusaanbod. Je werkt nauw samen met de programmamanager en onderwijskundigen van dit vakgebied.

Wie ben jij?
Je bent een starter met een WO – opleiding binnen het vakgebied waterbeheer- of waterveiligheid. Je hebt passie voor het vakgebied en het professionaliseren van werknemers in het waterbeheer. Je bouwt snel een netwerk op en legt makkelijk contacten. Je bent creatief waar het gaat om het bedenken van nieuwe programma’s en neemt initiatief. Je bent in staat tegelijkertijd in meerdere projecten te werken en resultaat te leveren.

Taken
• Verkennen van kansen in de markt en het uitvoeren van marktonderzoeken in de watersector,
• Vertalen van inhoudelijke ontwikkelingen naar nieuw of aangepast cursusaanbod,
• Mede ontwerpen en ontwikkelen van lesprogramma’s,
• Begeleiden docenten bij de ontwikkeling van het lesmateriaal,
• Begeleiden van de uitvoering van (nieuwe) opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten,
• Toepassen van nieuwe (digitale) werkvormen passend bij de doelgroep,
• Analyseren van leerresultaten en toetsen op inhoud, actualiteit, toepasbaarheid en praktijkgerichtheid
• Voorstellen voor verbetering doen en deze samen met betrokkenen doorvoeren.

Sta je te trappelen om het verschil te maken in de watersector? Wil je straks écht van waarde zijn? En ben je dapper genoeg om daarvoor ook aan jezelf te werken? Dan is het Nationaal Watertraineeship precies wat je zoekt. In twee jaar tijd stomen we je klaar voor een betekenisvolle carrière.

Meer informatie over het programma is te vinden onder het tabblad: Voor Trainees. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op 070-3 319 949.

Meer vacatures

Trainee Communicatie en Marketing

Deze netwerkorganisatie is in het leven geroepen als de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie op het gebied van digitale informatievoorziening van de waterschappen. De organisatie streeft naar een duurzaam en gemeenschappelijke…
Lees meer

    Menu