Trainee Schone Maaswaterketen

“Het Maasstroomgebied kan en moet schoner” dat is het thema waaronder wij, de Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven rond de Maas, RIWA-Maas, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds 2015 samenwerken binnen de Schone Maaswaterketen (SMWK). Waterkwaliteit is wat waterbeheerders en drinkwaterbedrijven verbindt. Als waterkwaliteitsbeheerder en producent van drinkwater uit grond- en oppervlaktewater hebben wij groot belang bij een betrouwbare en goede waterkwaliteit in het Maasstroomgebied. We werken vanuit de gedachte dat we samenwerken als één Maasorganisatie. Op deze wijze kunnen we samen effectief de meest geschikte maatregelen en acties bepalen om kwaliteit van de Maas te beschermen.

De werkzaamheden

Wil jij deel uit maken van een unieke samenwerking in de Nederlandse watersector, help jij deze vorm te geven en wil je ervaring opdoen bij waterschappen, drinkwaterbedrijven en bij het Rijk? Dan is de Schone Maaswaterketen de opdracht voor jou!

De essentie van de samenwerking is vertaald in een gezamenlijk actieprogramma dat wordt uitgevoerd door het programmateam van de Schone Maaswaterketen. Kom jij ons programmateam versterken en

 • help je mee bij het genereren van nieuwe informatie en inzichten over organische microverontreinigingen in het Maasstroomgebied,
 • denk je mee over mogelijke oplossingen voor gesignaleerde problemen,
 • werk je mee aan oplossingen die organisaties alleen niet kunnen realiseren,
 • ontwikkel jij het netwerk van de Maaswaterketen verder,
 • zorg jij voor inspiratie en kennisdeling binnen de samenwerking en
 • help je bij de organisatie en uitvoering van bijeenkomsten?

Is je interesse gewekt en wil je weten waar wij concreet met deskundigen van drinkwaterbedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat aan werken?

 • Monitoren en duiden: Wij zorgen voor een actueel en samenhangend beeld van organische microverontreinigingen binnen het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied. Door effectgerichte monitoring krijgen we inzicht in de effecten van microverontreinigingen in relatie tot de ecologische en drinkwater functie van de Maas.
 • Bronaanpak industriële stoffen: Wij brengen beter in beeld welke type bedrijven afvalwater lozen op de riolering dat mogelijk risicovolle industriële stoffen bevat. Wij ontsluiten informatie over directe lozingen en risicovolle indirecte lozingen binnen het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied en werken mee om de samenwerking bij de vergunningverlening aan bedrijven versterken.
 • (Inter)nationale stroomgebiedsbenadering: Het netwerk met onze buurlanden ontwikkelen en bouwen we uit om kennis te verbreden, de stroomgebiedsbenadering uit te dragen en samen te komen tot een uitvoeringsgericht actieprogramma voor het gehele Maasstroomgebied.
 • Atlas voor een Schone Maas: Alle informatie over de invloed van de omgeving op de waterkwaliteit van de Maas ontsluiten we via de Atlas van een Schone Maas. Hierin zijn actuele meetgegevens rond organische microverontreinigingen en lozingsvergunningen opgenomen. De Atlas breiden we uit met aanvullende tools voor trendanalyse, opsporing van verontreinigingen, vergunningen, etc..
 • Communicatie: SMWK als merk uitdragen en zichtbaarheid van de samenwerking met behaalde resultaten actief uitdragen via website www.schonemaaswaterketen.nl, Atlas voor een Schone Maas, organiseren van kennisdagen, blogs/vlogs, etc.

De eisen

Heb jij een afgeronde HBO of universitaire opleiding, bij voorkeur met kennis van water, wil je heel graag meewerken aan een schoner milieu, ben je nieuwsgierig en onderzoekend van aard, ben je een teamspeler die goed kan organiseren en communiceren, zowel mondeling als schriftelijk en ben je opzoek naar een unieke uitdaging in de watersector, neem dan contact met ons op.

Meer weten? Neem contact op met Helen van Zundert van het Nationaal Watertraineeship, hzundert@natuurlijktalent.nl, 06 8367 4702.

Meer vacatures

Trainee hydrologie

Dankzij jou schoon, veilig en voldoende water Heb jij kennis van hydrologie van watersystemen? Weet jij wat er voor nodig is om gebiedsfuncties te bedienen met een goedwerkend watersysteem? Je…
Lees meer

Trainee Technisch Manager

We werken graag samen en zoeken verbinding. Daarbij hebben we ook oog voor de belangen buiten onze ‘waterkaders’. Samen zorgen we ervoor dat het in Limburg goed en veilig wonen,…
Lees meer

  Menu