Trainee Waterbeheerder

Ben jij goed in regisseren? Kan jij resultaatgericht en kwaliteitsgericht te werk gaan? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Waterbeheerder die een uitdaging niet uit de weg gaat!

Klimaatverandering, steeds hevigere neerslag en extremere grondwaterstanden zorgen vaker voor problemen. Maar water is ook aantrekkelijk, voor wonen, werken en recreatie. Water speelt mede hierdoor een steeds grotere rol in de ruimtelijke inrichting, positief én negatief.

De gemeente Terneuzen is verantwoordelijk voor het Stedelijk waterbeheer. Dit beheer richt zich primair op het beschermen van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast (droge voeten) en een duurzame bescherming van natuur en milieu.

Wij zorgen samen met waterschap Scheldestromen voor het (afval-)water in stedelijk gebied en buitengebied. Binnen deze samenwerking zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe om te gaan met water.

Het afvoeren van hemelwater en grondwater gebeurt met het oog op klimaatverandering/klimaatadaptatie steeds vaker bovengronds, via waterlopen, wegen en groenvoorzieningen.

Hoe kun je leven met het water in verstedelijkte laaggelegen delta’s zoals Nederland? Vandaag de dag vormen de klimaatontwikkelingen, de veranderende zienswijzen over de inrichting van de stedelijke infrastructuur en de wens om te komen tot een duurzame inrichting van stedelijk gebied, nieuwe uitdagingen binnen water- en rioolbeheer. Een uitdaging daarbij is de maatschappelijke kosten van het stedelijk waterbeheer zo laag mogelijk te houden.

Jouw bijdrage

Jij bent het gezicht van de Gemeente Terneuzen voor alles wat met stedelijk waterbeheer te maken heeft. Het takenpakket is gevarieerd en omvat o.a. de volgende taken:

 • Samen met de rioolbeheerder ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Water- en Rioleringsplan en de nieuwe ‘Water en Klimaatadaptatie Aanpak’.
 • Je adviseert over waterhuishoudkundige aspecten bij de ontwikkeling en in de uitvoering van plannen en projecten.
 • Je adviseert en rapporteert over de onderwerpen grondwater, oppervlaktewater en hemelwater aan het management en het college.
 • Je zorgt voor afstemming van werkzaamheden met andere vakdisciplines zowel intern als extern.
 • Je signaleert nieuwe ontwikkelingen op jouw vakgebied en zorgt voor de doorvertaling hiervan naar (nieuw) beleid.
 • Je neemt klachten van inwoners in behandeling over (grond)wateroverlast.
 • Je organiseert en neemt deel aan verschillende overlegstructuren (zowel in- al extern).

Jouw team

De Waterbeheerder maakt deel uit van team Techniek. Dit team is onderdeel van de afdeling Realisatie & Beheer en is het ingenieursbureau van de organisatie. Team Techniek is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het planmatig onderhoud aan wegen, riolering, oppervlaktewater, gebouwen en openbare verlichting. Daarnaast maken ook de beleidsmedewerkers voor groen en leefomgeving deel uit van dit team. Bij team Techniek werken op dit moment 25 medewerkers.

Wie ben jij?

 • Je hebt minimaal een relevante Hbo-opleiding
 • Je hebt een grote betrokkenheid bij de kwaliteit en het beheer van de openbare ruimte
 • Je hebt oog voor en affiniteit met klimaatadaptatie en duurzaamheid.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen gemeentelijke en/of maatschappelijke organisaties, maar in ieder geval gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent een enthousiaste teamspeler, maar ook goed in staat om zelfstandig te werken.
 • Je bent representatief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en overtuigingskracht.
 • Je bent innovatief, leergierig en altijd op zoek naar verbetering van processen en werkzaamheden.
 • Je beschikt over organisatievermogen en hebt een klantgerichte houding.

Het programma van het Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt onder andere trainingen op het gebied van vakinhoudelijke, persoonlijke én professionele ontwikkeling. Denk aan coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij vier verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een breed netwerk. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar bij één werkgever over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen. Jouw duurzame toekomst begint hier!

Wil jij meer weten over deze functie?

Neem contact op met Bart van de Ven, Bart@nationaalwatertraineeship.nl of bel naar +31 6 342 188 69.

Solliciteren

Solliciteren doe je op de wijze die bij jou past vanuit de vraag: wat kun jij betekenen voor de watersector in Nederland? En hoe wil je daar jouw deelname aan het traineeship voor inzetten? De vorm daarvoor is vrij. Wel ontvangen we graag je CV, diploma en een foto van jezelf. Indien je kiest voor een filmpje (max. 2 minuten) of een online presentatietool, ontvangen we die graag als link in je CV. Leef je uit! Als het maar aanspreekt en kort en bondig is.

Je mag jouw sollicitatie versturen naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Meer vacatures

Trainee waterbeleid

Ben jij een enthousiaste en gedreven jonge professional die wil bijdragen aan de realisering van waterdoelen in Nederland? Wil jij waterbeleid formuleren en concrete uitvoeringsmaatregelen ontwikkelen voor waterkwaliteit, -kwantiteit en…
Lees meer

Trainee Projectleider

Ben jij een gedreven professional met een passie voor water en wil je bijdragen aan een duurzame toekomst? Dan ben je bij Waterschapsbedrijf Limburg aan het juiste adres. “Kom werken…
Lees meer