Bij het onderdeel Ontdek de Sector worden trainees uitgedaagd om een evenement te organiseren waarbij ze watersector beter leren kennen én waarbij partijen binnen de watersector met elkaar verbinden. Trainees Nienke, Lianne en Dennis organiseerden daarom in november de Young Professional Challenge 2016. Lees hier hun verslag:

In het kader van Ontdek de Sector hebben wij de Young Professional Challenge (YPC) georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor jonge (tot 35 jaar) mensen in de water- en wegensector die gedurende vier dagen in teamverband willen werken aan een uitdagend vraagstuk. In die vier dagen hebben de deelnemers gewerkt aan de ultieme oplossing, welke ze vervolgens in een bevlogen pitch aan de jury hebben gepresenteerd op de Bestuurdersdag tijdens de week van de WOW-factor (7 – 10 november 2016). Het team met de oplossing die als beste werd beoordeeld door de vakjury ging ervandoor met ieder €1.500,-, dat kan worden besteed aan postacademische trainingen aan de TU Delft of de TU Wageningen.

De organisatie van de YPC bestond uit het verzinnen van een pakkend en interessant vraagstuk in het kader van het overkoepelende thema dat centraal stond tijdens de week van de WOW-factor: ‘Resilience'. Hiervoor zijn meerdere brainstormsessie gehouden met het team dat de YPC organiseerde. Dit team bestond uit trainees van het NWT (Dennis, Nienke en Lianne) en medewerkers van Rijkswaterstaat (Chris Klunder en Kim Hofhuis). Deze brainstormsessies hebben uiteindelijk geresulteerd in het volgende vraagstuk:
‘Hoe kunnen we de overheid beter inrichten om resilience initiatieven vanuit de maatschappij te faciliteren?'

-Hiernaast zijn natuurlijk de volgende zaken door het team georganiseerd: Uitkiezen en selecteren van geschikte juryleden, inspirerende sprekers, pitchtrainers;
-Selecteren en boeken van geschikte locaties inclusief lunch e.d.;
-Programmaboekje opstellen inclusief dagplanning;
-Save the date en uitnodiging opstellen en verspreiden.

Uiteindelijk heeft de Young Proffessional Challenge plaats gevonden van 7 – 10 november 2016. Een impressie van deze week vind je hieronder.

Maandag 7 november: Kickoff bij de Dakakker, Rotterdam

Tijdens de kickoff zijn 29 young professionals vanuit 16 verschillende overheidsorganisaties begonnen aan de challenge. De dag begon met een interactieve voorstelronde, waarbij de deelnemers elkaar beter hebben leren kennen. Vervolgens zijn het onderwerp en de centrale vraag geïntroduceerd. Mark Slegers, directeur van Rotterzwam, BlueCity010 en één van de juryleden, heeft tijdens een inspirerende presentatie verteld wat zijn visie is op resilience en waar hij tegenaan is gelopen bij het opstarten van zijn paddenstoelenkwekerij.

Dakakker Rotterdam

Daarna kregen de deelnemers een rondleiding over de Dakakker, waarmee ze een goed voorbeeld kregen van een resilient initiatief binnen een stedelijke omgeving. De lunch tijdens deze dag was gemaakt van producten die op dit dak gekweekt waren. In de middag zijn de deelnemers voor het eerst aan de slag gegaan met het vraagstuk. Er werd een korte introductie gegeven over pitchen door Douwe van Akkerveeken. Hierna werd onder leiding van de facilitators van het LEF center de eerste brainstorm over het oplossen van het vraagstuk gehouden. Hierna zijn 6 teams gevormd waarin de ideeën in de volgende dagen verder uitgewerkt werden. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel.

Dinsdag 8 november: Creatief denken in het LEF Center, Rijkswaterstaat Utrecht

Deze dag stond in het teken van de ideeënvorming die nodig is om met een creatieve oplossing te komen. De sessie werd geleid door twee enthousiaste facilitators, die de deelnemers in de juiste creatieve setting kregen. Door de ideeën visueel vorm te geven met behulp van allerelei bouw- en knutselmaterialen werd het probleem op een andere manier benaderd. Er werd op deze dag vol enthousiasme gewerkt aan de oplossing en aan het eind van de dag hadden alle groepen hun idee met grote lijnen op papier staan. Er werd nog even nagepraat onder het genot van een drankje.

Creatief denken

Donderdag 10 november: Pitch tijdens de Bestuurdersdag, Muntgebouw, Utrecht

Op de laatste dag van de YPC hebben de beste pitchers van ieder team de oplossingen aan de jury gepresenteerd. De jury bestond uit Mark Slegers van BlueCity010 en Rotterzwam, Rolf Steenwinkel van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Ellen Visser van Rijkswaterstaat. Zij hebben vervolgens gekeken welk team de beste oplossing en de beste pitch heeft gegeven en hier een winnaar uit gekozen. Het team met de oplossing genaamd ‘de Expeditie' ging er met de prijs vandoor. De essentie van deze oplossing is om ambtenaren en burgers samen op te laten trekken en in een vrije setting te laten samenwerken, zodat wederzijds begrip ontstaat en initiatieven snel handen en voeten te kunnen geven. Jurylid Mark Slegers heeft het winnende team beloofd om in een sessie dieper op dit idee in te gaan, zodat een vliegende start kan worden gemaakt met het realiseren van de oplossing.

keyboard_arrow_up