Onze trainees

Onze trainees stellen zich graag aan je voor.

Alexandra
Lamp
Functie: Projectmedewerker kennisdeling en transitie
Organisatie: Stichting RIONED

“Hi, ik ben Alexandra en ik werk bij Stichting RIONED. Ik ben breed opgeleid in de onderwerpen van duurzaamheid en klimaatadaptatie, waarbij mijn focus op wateronderwerpen in stedelijk gebied lag. Mijn interesse ligt bij het vertalen van theorie naar praktijk, vooral met het oog op de behoeftes van de personen en organisaties die hier dagelijks mee te maken krijgen. Daarom ga ik bij RIONED vooral aan de slag met projecten rondom kennisdelen en transitiemanagement.
Sinds eind 2023 ben ik ook de voorzitter van SWIB, oftewel Stedelijk Water in Beweging; een netwerk voor jonge mensen die werkzaam zijn in stedelijk water. Samen met andere leden organiseren wij verschillende activiteiten om starters in de stedelijk water sector met elkaar te verbinden en uitwisselen van ideeën en kennis te faciliteren.”

Anna
van den Berg
Functie: Beleidsmedewerker waterbeleid
Organisatie: Unie van Waterschappen

“Ik ben Anna van den Berg. Als trainee beleidsmedewerker waterbeleid bij de Unie van Waterschappen werk ik nu met veel plezier mee aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De Unie van Waterschappen is de vereniging van Nederlandse waterschappen. Als trainee werk ik mee aan het vertegenwoordigen van waterschappen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In deze rol werk ik aan analyses van rapporten en programma’s en kennisuitwisseling tussen de waterschappen. Recent ben ik afgestudeerd aan de TU Delft voor de Master Architecture, Urbanism and Building Sciences, op de track Urbanism. Voor de toekomst wil ik mij graag in veel verschillende water gerelateerde onderwerpen verdiepen en die verbinden met mijn stedenbouwachtergrond.”

Bram
den Turck
Functie: Projectmedewerker Programma Deltanatuur
Organisatie: Staatsbosbeheer

“Mijn naam is Bram den Turck (25 jaar) en ik hou mij graag bezig met de natuur in en rondom water. Ik ben afgestuurd in de Bsc Biologie (ecologie) en de Msc Aquaculture and Marine Resource Management aan de WUR. Mijn interesses liggen bij de onderwaterbiologie en specifiek hoe verschillende ecosystemen in het water eruit zien en functioneren. Ik werk nu als projectmedewerker Programma Deltanatuur bij Staatsbosbeheer, dit programma valt onder de landelijke afdelingen van Staatsbosbeheer. Als projectmedewerker ondersteun ik Staatsbosbeheer bij de verschillende Rijksnatuurprogramma’s zoals Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Kader Richtlijn Water (KRW). Ik voer verkennend onderzoek uit (literatuur of interview) en geef advies op ecologisch gebied bij project-ontwerpen. Daarnaast leer ik de processen en het netwerk kennen rondom deze programma’s.
Ik zie mijzelf graag ontwikkelen als volwaardig ecoloog met een adviserende rol binnen de waterwereld van Staatsbosbeheer. Daarnaast zou ik ook willen meedenken over de richting van de PAGW en toekomstige Rijksnatuurprogramma’s. Ik wil de schakel zijn tussen de praktische kant van natuurbeheer, functioneren van het ecosysteem en de ontwikkeling van beleid en projecten/programma’s van het Rijk.”

Charlie
Jurjus
Functie: Beleidsadviseur stedelijk water
Organisatie: Gemeente Utrecht

“Ik ben Charlie Jurjus, trainee bij gemeente Utrecht! Ik heb een achtergrond in Civiele Techniek en heb mijn master Water Management bij de TU Delft behaald. Ik ben sinds oktober aan het werk bij de gemeente Utrecht als beleidsadviseur stedelijk water. Naast de ontwikkeling en doorvoering van beleid, heb ik me tot nu toe ook beziggehouden met de bestuurlijke verantwoording van ons werk en het ontwikkelen van klimaatadaptatie regels die we willen opnemen in het nieuwe Utrechtse omgevingsplan. Ik vind het heel leuk om in deze rol te kunnen zien je een ambitieuze toekomstbestendige visie realiteit kan maken en met welke uitdagingen je te maken krijgt. In de toekomst hoop ik met mijn werk bij te blijven dragen aan een duurzame, adaptieve en eerlijke leefomgeving.”

Emiel
van de Maat
Functie: Technisch adviseur binnen het programma Veenweide
Organisatie: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

“Ik ben Emiel van de Maat en ik werk als technisch adviseur binnen het programma Veenweide bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Binnen deze taak richt ik mij op het geven van advies rondom thema’s als bodemdaling, (grond)waterstanden en broeikasgasemissies binnen de gebiedsprocessen die spelen in het veenweidegebied.
Mijn studie heb ik in Wageningen gedaan waar ik zowel de bachelor als master International Land and Watermanagement heb afgerond. Momenteel heb ik het bij HDSR heel erg naar mijn zin maar mocht er binnen de waterschapswereld naast mijn huidige taken nog ruimte zijn om met internationale projecten aan de slag te gaan dan lijkt mij dat heel erg gaaf.”

Hanneke
Spijkerboer
Functie: Aviko, aangesteld om een programma uit te rollen voor waterbesparing
Organisatie: AVIKO

“Ik heb de BSc Life Science & Technology en de MSc Molecular Life Sciences (specialisatie in Physical Chemistry) afgerond. Mijn afstudeerstage heb ik bij Wetsus gedaan, een onderzoekscentrum voor watertechnologie, en ik voelde me daar als een vis in het water .
Na mijn studie heb ik de academische wereld achter me gelaten en ben ik met het NWT op zoek gegaan naar een baan binnen de industrie. Ik werk nu voor Aviko, waar ik aangesteld ben om een programma uit te rollen voor waterbesparing, een unieke rol binnen een mooie organisatie waar ik elke dag kan leren. Mijn ambitie voor de toekomst is om bewustwording voor watergebruik te creëren.”

Irene
van Leeuwen
Functie: Procesleider
Organisatie: Hoogheemraadschap van Rijnland

“Ik ben Irene van Leeuwen, afgestudeerd in Land and Water Management in Wageningen (zoals wel meer trainees). In Wageningen is mijn passie voor water ontstaan. Ik vind het met name interessant om in het licht van alle transities waar onze wereld nu vol in zit, te kijken naar wat mensen motiveert om bepaalde keuzes wel of niet te maken. Daarop volgt vaak de vraag, wat kan ik doen om mensen te motiveren en samen te brengen? Naast een passie voor water hou ik van sporten, koken, en lange wandelingen in de natuur. Ik heb zowel de BSc als MSc International Land and Water Management gedaan. Ik heb me tijdens mijn studie met name gericht op watermanagement in relatie tot klimaatadaptatie, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo heb ik tijdens mijn BSc thesis onderzoek gedaan naar de sociale oorzaken van plastic vervuiling in het stroomgebied van de Bergrivier in Zuid-Afrika, in relatie tot droogte. Aan de start van mijn tweede jaar als trainee ben ik begonnen als Procesleider bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik zit in een team waar we ons bezig houden met strategische dossiers in relatie tot de buitenwereld, zoals klimaat, Water Bodem Sturend, NPLG, e.d. Ik vind het leuk om de schakel te zijn tussen het opstellen van beleid, en het intern én extern uitvoeren van dit beleid. Mijn ambitie voor de toekomst is om bij te dragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Voor een deel kan ik dit ontwikkelen binnen mijn werk, zoals bijvoorbeeld bij Water Bodem Sturend. Ik vind het belangrijk om integraal bezig te zijn met vraagstukken, terwijl ik merk dat dat in Nederland nog niet vanzelfsprekend is. Ik denk dat de jonge generatie, waar ik onderdeel van ben, een sleutelrol kan spelen in het overbruggen van de gaten die integraal werken nu nog moeilijk maken.”

Jano
Scholte
Functie: Landschapsecoloog
Organisatie: Prolander

“Mijn naam is Jano Scholte, ik ben 36 jaar en woonachtig in Groningen. Ik ben wat ouder dan de gemiddelde trainee omdat ik op mijn 29ste een carriereswitch heb gemaakt. Na 12 jaar voor Defensie gewerkt te hebben besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. De drang om meer betrokken te zijn bij natuurbescherming en duurzame ontwikkeling leidde me naar de studie Bos- en Natuurbeheer. Tijdens mijn studie ontwikkelde ik een interesse in ecologie, en ik besloot me verder te specialiseren in dit boeiende vakgebied. Na mijn afstuderen stuitte ik op een mooie vacature van het Nationaal Bodemtraineeship. Tijdens mijn studie had ik al eens gehoord van dit traineeship en het sprak me direct aan. Het bood niet alleen de kans om mijn ecologische kennis te benutten, maar ook om mijzelf persoonlijk te ontwikkelen. Daarbij leek het me leuk om met gelijkgestemde startende professionals samen te werken en bij te dragen aan belangrijke thema’s. Momenteel ben ik werkzaam bij Prolander, de uitvoeringsorganisatie van de provincies Groningen en Drenthe. Samen met ongeveer 150 collega’s werken we aan een duurzame toekomst voor het landelijk gebied. In mijn rol als landschapsecoloog bij Prolander ben ik nauw betrokken bij natuurontwikkelingsprojecten in het prachtige Nationaal Park Drentsche Aa. Hierbij komen mijn kennis en passie voor ecologie volledig tot hun recht. In de nabije toekomst kijk ik ernaar uit om mijn bijdrage te blijven leveren aan duurzame gebiedsontwikkelingen waar natuur en andere belangen elkaar versterken. Het is mijn overtuiging dat door samen te werken met belanghebbenden, we een evenwicht kunnen vinden dat gunstig is voor zowel economie als ecologie.”

Joris
Molenmaker
Functie: Afdeling Duurzame Leefomgeving |Bodem & Ondergrond
Organisatie: Gemeente Leiden

“Ik ben Joris Molemaker en ik werk als beleidsadviseur Bodem en Ondergrond bij de gemeente Leiden. Mijn achtergrond is in de geologie en klimaatwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Mijn rol binnen de gemeente is enorm gevarieerd! Op dit moment is mijn grootste opgave toch echt wel de 4D-regie op de ondergrond en het integraal programmeren van werken, zowel intern als samen met de netbeheerders. De beschikbare ruimte in de grond heeft namelijk zijn limiet bereikt en er moet alleen maar mee bij. Hiernaast ben ik ook bezig met andere onderwerpen zoals de zoektocht naar ongeschonden bodems, een pilot voor verticale ordening van kabels en leidingen, het coördineren van de Leidse aanpak voor de uitvoering van de wet BRO en het zijn van de secretaris voor het convenant dat Leiden heeft opgezet samen met Dunea en Liander. Het werk in de ondergrond raakt nooit op!”

Julia
van der Leer
Functie: Adviseur waterkwaliteit
Organisatie: Hoogheemraadschap van Rijnland

“Mijn naam is Julia van der Leer en sinds januari 2023 werk ik bij het Hoogheemraadschap van Rijnland als adviseur waterkwaliteit. Mijn werk omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, biodiversiteit, ecologisch beheer en onderhoud, plastics en verzilting. In de watersector ben ik helemaal op mijn plek. Zo ben ik in 2021 afgestudeerd van de bachelor watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, waarna ik vervolgens de masteropleiding Environment and Resource management aan de Vrije Universiteit Amsterdam heb afgerond. Hoewel ik op dit moment een mooie toekomst zie bij Rijnland, heb ik ook de ambitie om internationale ervaring op te doen. Maar tot die tijd geniet ik van de uitdagingen en leermomenten op mijn huidige positie.”

keyboard_arrow_up