Programma

Projecten kennisfestival 2024

Basiskwaliteit Natuur in Utrecht
Dit project in de gemeente Utrecht focust op het integreren van het Basiskwaliteit Natuur (BKN) principe in diverse stadsontwikkelingsprojecten op…
Projectleider: Bart Berlee
Bekijk project
Bevorderen van Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid: van toolkit naar training
DIG in de Watersector is een initiatief dat de watersector diverser en inclusiever wil maken. Opgericht in 2021, organiseert de…
Projectleider: Aisha Maeda
Bekijk project
CSRD-implementatie van het Nederlandse bedrijfsleven
Dit project bij Water Footprint Implementation (WFI) richt zich op het verkennen van de markt voor water-risico adaptatie en mitigatieplannen…
Projectleider: Jurian van der Zwet
Bekijk project
Curaçao en Texel: een platform voor internationale samenwerking
Dit project richt zich op het waterbeheer op Texel en Curaçao, twee eilanden met verschillende uitdagingen en klimaatomstandigheden. Op Curaçao…
Projectleider: Teun Hanzen
Bekijk project
De koolstofketen van de toekomst
Dit project onderzoekt de toekomst van de koolstofketen, cruciaal in het klimaatdebat en het streven van het kabinet om fossiel…
Projectleider: Annemijn Huijboom
Bekijk project
De toekomst van glyfosaat
Dit project onderzoekt de vraag of de landbouw zonder het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat kan. Met de goedkeuring van glyfosaat in…
Projectleider: Hugo Bosland
Bekijk project
Dijkversterking de Schielands Hoge Zeedijk
Dit project richt zich op de Schielands Hoge Zeedijk (SHZ), die niet voldoet aan de geldende normen voor primaire keringen,…
Projectleider: Geert van Houselt
Bekijk project
Een data-gedreven aanpak voor verbeterde drinkwaterprognoses
Dit project bij Dunea heeft als aanleiding een opvallende daling in drinkwaterverbruik ten opzichte van de prognose, die na de…
Projectleider: Maureen van Rijn
Bekijk project
Elektriciteitsrekening: Hoe kan de elektriciteitsrekening (ER) van de toekomst eruitzien in 2035 in NL?
ENERGIE
Projectleider: Ayda Frings
Bekijk project
Gluren bij de buren: KRW-verantwoording 2027
Dit project richt zich op de ondersteuning van het KRW-impulsprogramma, gericht op het behalen van doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn…
Projectleider: Tami de Lange
Bekijk project
Hydrologische systeemanalyse Lauwersmeergebied 
Dit project richt zich op het Lauwersmeer, dat na de afsluiting in 1969 een drastische verandering heeft ondergaan van zoutwaterestuarium…
Projectleider: Jano Scholte
Bekijk project
Implicaties Richtlijn Bodemmonitoring en Bodemveerkracht voor RIVM en NPLG
De door de EU voorgestelde richtlijn voor bodemmonitoring en veerkracht roept nieuwe vragen op voor het RIVM, met betrekking tot…
Projectleider: Sjoerd Vredenbregt
Bekijk project
IMVO in energie innovatie
Dit project beoogt een adviesrapport te ontwikkelen dat onderzoekt hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-richtlijnen geïntegreerd kunnen worden in energie-innovatiesubsidieregelingen bij…
Projectleider: Franka Beijers
Bekijk project
Integrale hemelwateropvang voor het pilotgebied Pasgeld-West in Rijswijk
Dit project onderzoekt de toepassing van hemelwateropvang als oplossing voor wateroverlast en het verminderen van drinkwatergebruik in het pilotgebied Pasgeld-West,…
Projectleider: Marc Nijboer
Bekijk project
Landschapsinrichting en overstromingsimpact in Nigeria 
Dit project richt zich op het ontwikkelen van een overstromingsmodel voor het stroomgebied van de “Hadejia” rivier in Jigawa State,…
Projectleider: Leon Schoemaker
Bekijk project
Marktinformatie onderzoek Nederlandse energieopslagsector
ESNL, als vertegenwoordiger van de energieopslagsector in Nederland, startte een werkgroep Marktinformatie om de behoefte aan een actueel marktoverzicht te…
Projectleider: Sacha Schmitter
Bekijk project
Nederlandse waterstof in wereldperspectief
Dit project onderzoekt de invloed van internationale energieprijzen op de import van waterstof en de Nederlandse waterstofproductie, in het kader…
Projectleider: Gijs Tubben
Bekijk project
Ontwikkeling Circulaire strategie Beton
Delfland ambieert een klimaatneutrale en circulaire toekomst en wil een materialenbeleid ontwikkelen, met de focus op het circulair gebruik van…
Projectleider: Florian Lemire
Bekijk project
Programma Bodem en Ondergrond
Dit project concentreert zich op de ontwikkeling van het Bodem en Ondergrond-programma (B&O) door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,…
Projectleider: Marijke Schipper
Bekijk project
Rol van metal fuels in het toekomstige energiesysteem voor de decarbonisatie van de industrie
Dit project richt zich op het onderzoeken van de rol van metal fuels als duurzame energiedrager voor de decarbonisatie van…
Projectleider: Sammie Alolabi
Bekijk project
Sterke dijken, natuurlijke oplossingen: nature-based solutions in waterveiligheidsprojecten
Dit project richt zich op het in kaart brengen van Nature-based Solutions in dijkverbeteringsprojecten in Nederland. Aangezien meer dan 50%…
Projectleider: Kim Molag
Bekijk project
Synchronicity tussen 3 Swimmable Rivers
Dit project richt zich op het concept van “Swimmable Rivers”, dat steden in Europa samenbrengt om te werken aan het…
Projectleider: Lars van Schagen
Bekijk project
Toekomstbestendig pachtbeleid in Drenthe
Dit project richt zich op het ontwikkelen van een toekomstbestendig pachtbeleid voor terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals HDL. Met de veranderingen…
Projectleider: Joost Boerrigter
Bekijk project
Van papier naar realiteit: verduurzaming van kleine gebouwen bij Waternet
Dit project bij Waternet richt zich op de implementatie van duurzaamheidsambities in kleine gebouwen bij waterzuiveringen en gemalen. Het doel…
Projectleider: Josia Brüggen
Bekijk project
Verkenning Landelijk gebied
Dit project richt zich op de uitdagingen in het landelijk gebied, waar capaciteit een cruciale rol speelt bij het realiseren…
Projectleider: Marieke Poot
Bekijk project
Who done it? – Bronanalyse van oppervlaktewatervervuiling
In de twintigste eeuw verslechterde de Nederlandse waterkwaliteit door industrialisatie en verstedelijking. Ondanks verbeteringen zoals rioolwaterzuiveringen, blijkt uit de conclusie…
Projectleider: Alexandra Lamp
Bekijk project
keyboard_arrow_up