Nederlandse waterstof in wereldperspectief

Dit project onderzoekt de invloed van internationale energieprijzen op de import van waterstof en de Nederlandse waterstofproductie, in het kader van de Nederlandse overheidsdoelen voor groene waterstof. Met een focus op kostenanalyse per kg waterstof uit verschillende regio’s, inclusief factoren als elektriciteitskosten, transportkosten en conversieverliezen. Het doel is om inzicht te krijgen in de concurrentiepositie van Nederlandse waterstofproductie ten opzichte van import. De analyse bouwt voort op bestaande resultaten en betrekt kennis van literatuur, rapporten en het netwerk van ISPT. De conclusies zullen worden getoetst aan huidige wetgeving en investeringen in de waterstofsector.

Projectleider:

Gijs Tubben

Projectleden:

Alessa Zoetbrood
Wouter Tullenaar
Externe

Andere projecten

CSRD-implementatie van het Nederlandse bedrijfsleven
Dit project bij Water Footprint Implementation (WFI) richt zich op het verkennen van de markt voor water-risico adaptatie en mitigatieplannen…
Projectleider: Jurian van der Zwet
Bekijk project
Hydrologische systeemanalyse Lauwersmeergebied 
Dit project richt zich op het Lauwersmeer, dat na de afsluiting in 1969 een drastische verandering heeft ondergaan van zoutwaterestuarium…
Projectleider: Jano Scholte
Bekijk project
Landschapsinrichting en overstromingsimpact in Nigeria 
Dit project richt zich op het ontwikkelen van een overstromingsmodel voor het stroomgebied van de “Hadejia” rivier in Jigawa State,…
Projectleider: Leon Schoemaker
Bekijk project
keyboard_arrow_up