Toekomstbestendig pachtbeleid in Drenthe

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een toekomstbestendig pachtbeleid voor terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals HDL. Met de veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is pachtgrond van HDL aantrekkelijker geworden voor Drentse agrariërs, maar de belangen tussen TBO’s en agrariërs kunnen botsen. Het doel is om te begrijpen waarom de gronden van HDL zo gewild zijn en hoe dit kan worden omgezet in een beleid dat zowel de natuurbehoeften als de belangen van agrariërs in overweging neemt. De resultaten zullen worden samengevat in een onderbouwde notitie of rapportage, die als bouwsteen zal dienen voor het toekomstige pachtbeleid. Het document zal richting geven aan de verpachting in de komende jaren en zal worden getoetst door het managementteam aan de Raad van Toezicht bij wijzigingen in het beleid.

Projectleider:

Joost Boerrigter

Projectleden:

Emile Busscher
Lars Meetsma
Lotte Evia Huiberts
Marjet Sorgdrager

Andere projecten

Marktinformatie onderzoek Nederlandse energieopslagsector
ESNL, als vertegenwoordiger van de energieopslagsector in Nederland, startte een werkgroep Marktinformatie om de behoefte aan een actueel marktoverzicht te…
Projectleider: Sacha Schmitter
Bekijk project
Integrale hemelwateropvang voor het pilotgebied Pasgeld-West in Rijswijk
Dit project onderzoekt de toepassing van hemelwateropvang als oplossing voor wateroverlast en het verminderen van drinkwatergebruik in het pilotgebied Pasgeld-West,…
Projectleider: Marc Nijboer
Bekijk project
Rol van metal fuels in het toekomstige energiesysteem voor de decarbonisatie van de industrie
Dit project richt zich op het onderzoeken van de rol van metal fuels als duurzame energiedrager voor de decarbonisatie van…
Projectleider: Sammie Alolabi
Bekijk project
keyboard_arrow_up