Toekomstbestendig pachtbeleid in Drenthe

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een toekomstbestendig pachtbeleid voor terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals HDL. Met de veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is pachtgrond van HDL aantrekkelijker geworden voor Drentse agrariërs, maar de belangen tussen TBO’s en agrariërs kunnen botsen. Het doel is om te begrijpen waarom de gronden van HDL zo gewild zijn en hoe dit kan worden omgezet in een beleid dat zowel de natuurbehoeften als de belangen van agrariërs in overweging neemt. De resultaten zullen worden samengevat in een onderbouwde notitie of rapportage, die als bouwsteen zal dienen voor het toekomstige pachtbeleid. Het document zal richting geven aan de verpachting in de komende jaren en zal worden getoetst door het managementteam aan de Raad van Toezicht bij wijzigingen in het beleid.

Projectleider:

Joost Boerrigter

Projectleden:

Emile Busscher
Lars Meetsma
Lotte Evia Huiberts
Marjet Sorgdrager

Andere projecten

Integrale hemelwateropvang voor het pilotgebied Pasgeld-West in Rijswijk
Dit project onderzoekt de toepassing van hemelwateropvang als oplossing voor wateroverlast en het verminderen van drinkwatergebruik in het pilotgebied Pasgeld-West,…
Projectleider: Marc Nijboer
Bekijk project
Een data-gedreven aanpak voor verbeterde drinkwaterprognoses
Dit project bij Dunea heeft als aanleiding een opvallende daling in drinkwaterverbruik ten opzichte van de prognose, die na de…
Projectleider: Maureen van Rijn
Bekijk project
Landschapsinrichting en overstromingsimpact in Nigeria 
Dit project richt zich op het ontwikkelen van een overstromingsmodel voor het stroomgebied van de “Hadejia” rivier in Jigawa State,…
Projectleider: Leon Schoemaker
Bekijk project
keyboard_arrow_up