Hydrologische systeemanalyse Lauwersmeergebied 

Dit project richt zich op het Lauwersmeer, dat na de afsluiting in 1969 een drastische verandering heeft ondergaan van zoutwaterestuarium naar zoetwatermeer. Het hydrologische systeem van het gebied staat centraal, waarbij de huidige situatie na de afsluiting wordt geanalyseerd. De complexe hydrologische uitdagingen, zoals fluctuerende waterstanden, zoetwaterinvloeden en klimaatverandering, roepen vragen op over het herstel van het oorspronkelijke evenwicht. Het project heeft tot doel inzicht te verkrijgen in het functioneren van het huidige hydrologische systeem, met een focus op processen die van invloed zijn op de verslechtering of het herstel van natuurwaarden. De resultaten zullen dienen als basis voor verdere analyses van het ecohydrologisch systeem in het kader van het Natura 2000-programma.

Projectleider:

Jano Scholte

Projectleden:

Daan Kling
Lydia van der Krogt
Rutger Remmers

Andere projecten

Sterke dijken, natuurlijke oplossingen: nature-based solutions in waterveiligheidsprojecten
Dit project richt zich op het in kaart brengen van Nature-based Solutions in dijkverbeteringsprojecten in Nederland. Aangezien meer dan 50%…
Projectleider: Kim Molag
Bekijk project
De toekomst van glyfosaat
Dit project onderzoekt de vraag of de landbouw zonder het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat kan. Met de goedkeuring van glyfosaat in…
Projectleider: Hugo Bosland
Bekijk project
keyboard_arrow_up