Curaçao en Texel: een platform voor internationale samenwerking

Dit project richt zich op het waterbeheer op Texel en Curaçao, twee eilanden met verschillende uitdagingen en klimaatomstandigheden. Op Curaçao wordt onderzocht hoe verwaarloosde dammen kunnen worden hersteld, mogelijk met Nature-based Solutions, en welk beleid hiervoor nodig is. Op Texel wordt de ervaring met waterbergingslocaties en een slim stuwensysteem onderzocht, gericht op het vasthouden van zoet water. Het overkoepelende doel is om van elkaars uitdagingen te leren en te onderzoeken hoe beide eilanden waterbeheermaatregelen kunnen opschalen. Het project omvat documentenanalyse, interviews met stakeholders en veldbezoek aan Texel, resulterend in een creatief gepresenteerde paper en input voor een webinar voor het platform eilanden.

Projectleider:

Teun Hanzen

Projectleden:

Anna van den Berg
Emiel van de Maat
Nuan Clabbers
Tom Heijmans

Andere projecten

Who done it? – Bronanalyse van oppervlaktewatervervuiling
In de twintigste eeuw verslechterde de Nederlandse waterkwaliteit door industrialisatie en verstedelijking. Ondanks verbeteringen zoals rioolwaterzuiveringen, blijkt uit de conclusie…
Projectleider: Alexandra Lamp
Bekijk project
Marktinformatie onderzoek Nederlandse energieopslagsector
ESNL, als vertegenwoordiger van de energieopslagsector in Nederland, startte een werkgroep Marktinformatie om de behoefte aan een actueel marktoverzicht te…
Projectleider: Sacha Schmitter
Bekijk project
Dijkversterking de Schielands Hoge Zeedijk
Dit project richt zich op de Schielands Hoge Zeedijk (SHZ), die niet voldoet aan de geldende normen voor primaire keringen,…
Projectleider: Geert van Houselt
Bekijk project
keyboard_arrow_up