Who done it? – Bronanalyse van oppervlaktewatervervuiling

In de twintigste eeuw verslechterde de Nederlandse waterkwaliteit door industrialisatie en verstedelijking. Ondanks verbeteringen zoals rioolwaterzuiveringen, blijkt uit de conclusie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in juni 2023 dat Nederland de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet haalt vanwege een gebrek aan duidelijke cijfers. Het RIVM beschikt over emissiedata, maar een heldere aanpak ontbreekt in het NPLG. Het project richt zich op een kwantitatieve analyse van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voor oppervlaktewater, met de resultaten opgenomen in het rapport van de monitor stedelijk water, dat in het najaar van 2024 wordt gepubliceerd.

Projectleider:

Alexandra Lamp

Projectleden:

Jip Keesom
Kevin Ochieng
Nikita van Lunzen
Vincent Leeuwenburgh

Andere projecten

Implicaties Richtlijn Bodemmonitoring en Bodemveerkracht voor RIVM en NPLG
De door de EU voorgestelde richtlijn voor bodemmonitoring en veerkracht roept nieuwe vragen op voor het RIVM, met betrekking tot…
Projectleider: Sjoerd Vredenbregt
Bekijk project
Basiskwaliteit Natuur in Utrecht
Dit project in de gemeente Utrecht focust op het integreren van het Basiskwaliteit Natuur (BKN) principe in diverse stadsontwikkelingsprojecten op…
Projectleider: Bart Berlee
Bekijk project
IMVO in energie innovatie
Dit project beoogt een adviesrapport te ontwikkelen dat onderzoekt hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-richtlijnen geïntegreerd kunnen worden in energie-innovatiesubsidieregelingen bij…
Projectleider: Franka Beijers
Bekijk project
keyboard_arrow_up