Who done it? – Bronanalyse van oppervlaktewatervervuiling

In de twintigste eeuw verslechterde de Nederlandse waterkwaliteit door industrialisatie en verstedelijking. Ondanks verbeteringen zoals rioolwaterzuiveringen, blijkt uit de conclusie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in juni 2023 dat Nederland de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet haalt vanwege een gebrek aan duidelijke cijfers. Het RIVM beschikt over emissiedata, maar een heldere aanpak ontbreekt in het NPLG. Het project richt zich op een kwantitatieve analyse van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voor oppervlaktewater, met de resultaten opgenomen in het rapport van de monitor stedelijk water, dat in het najaar van 2024 wordt gepubliceerd.

Projectleider:

Alexandra Lamp

Projectleden:

Jip Keesom
Kevin Ochieng
Nikita van Lunzen
Vincent Leeuwenburgh

Andere projecten

De koolstofketen van de toekomst
Dit project onderzoekt de toekomst van de koolstofketen, cruciaal in het klimaatdebat en het streven van het kabinet om fossiel…
Projectleider: Annemijn Huijboom
Bekijk project
Synchronicity tussen 3 Swimmable Rivers
Dit project richt zich op het concept van “Swimmable Rivers”, dat steden in Europa samenbrengt om te werken aan het…
Projectleider: Lars van Schagen
Bekijk project
Ontwikkeling Circulaire strategie Beton
Delfland ambieert een klimaatneutrale en circulaire toekomst en wil een materialenbeleid ontwikkelen, met de focus op het circulair gebruik van…
Projectleider: Florian Lemire
Bekijk project
keyboard_arrow_up