De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Ambassadeurs

Ap Verheggen

Beeldend kunstenaar en initiatiefnemer van project SunGlacier

"Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben als ambassadeur van het Nationaal Watertraineeship. Ik geniet ervan om samen met de trainees te werken met hun ideeën en energie. Samen werken we aan de diverse projecten. Ik hoop ze te kunnen inspireren door mijn projectkennis en manier van werken met hen te delen."

Hermen Borst

Directeur van de staf Deltacommissaris

"Met het Deltaprogramma werken alle overheden en andere betrokken partijen samen aan het op orde houden van de waterveiligheid van Nederland, de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit alles tegen de achtergrond van de gevolgen van een veranderend klimaat. Een belangrijke opgave die eigenlijk nooit af is. Daarom is het ook van groot belang dat er voldoende en goed gekwalificeerde professionals zijn om dit mooie en belangrijke werk te doen. Mooi dat het Nationaal Watertraineeship hier invulling aan geeft."

Hein Pieper

Dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel, namens de Unie van Waterschappen

"Het is een goede zaak om jonge mensen te enthousiasmeren voor het werken in de waterwereld, maar als jongeren zelf enthousiast zijn verdiend dat ook ondersteuning."

Monique Bekkenutte

Directeur van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk

"De watersector is volop in beweging en onderwerpen als duurzaamheid, (de)centralisatie, geïntegreerde oplossingen en de relatie met energie en grondstoffen zijn actueler dan ooit. Dat vraagt om slim samenwerken, de juiste mensen kennen én de nieuwe en frisse blik van een jongere generatie. Door het Nationaal Watertraineeship krijgen jongeren de kans om hun ideeën te uiten en hun plek in het waternetwerk te vinden. Dat is van groot belang voor een sterke en gezonde watersector in de toekomst."

Raimond Hafkenscheid

Als strategisch expert binnen de watersector als adviseur van het Nationaal Watertraineeship aangesloten bij het team van ambassadeurs.

"De wateropgaven wereldwijd zijn nijpender dan ooit, er is te veel water, te weinig of te vies. Maar de ambitie er iets aan te doen is navenant groot. Mijn hoop is gericht op de nieuwe generatie, op nieuwe denkwijzen, op "disruptive" innovaties, op creativiteit. Jonge experts verdienen echte ruimte voor nieuwe ideeën. Ik stel al mijn enthousiasme in het werk om daar met het NWT aan bij te dragen. Een prachtprogramma!"

Sybe Schaap

Namens het Netherlands Water Partnership (NWP)

"Het Nationaal Watertraineeship is ontwikkeld om jonge professionals een goede start in hun carrière te geven. Ik vind het goed om te zien dat deelnemende werkgevers zélf investeren in een snelle en brede ontwikkeling van de trainees. Ik vind het prachtig om te zien hoe zij zo vroeg in hun carrière al de verschillende kanten van de sector leren kennen: van opdrachtgevende overheid tot aannemerij, advieswereld en uitvoerders. Zij werken echt over de grenzen van hun organisaties heen. We hebben deze jonge talenten hard nodig!"